Stadens äldreomsorg ur ett 60-årigt perspektiv

För att kunna förstå sin samtid behöver man ibland ta sig en titt i backspegeln. Idag fick jag ett rykande färskt exemplar av boken ”Äldreomsorgens historia  i Stockholms stad, 1950-2010”. Boken är författad av Per T Dahl, som är verksam vid Centrum på Näringslivshistoria. I boken kan man läsa hur Stockholm ständigt har varit, och är fortfarande, i rörelse med en strävan att uppnå bästa möjliga kvalitet på välfärden. Som få andra verksamheter har äldreomsorgen anpassat sig till stockholmarnas krav och förväntningar samt tagit till sig nya rön från vetenskapen. Utveckling med andra ord har varit ledordet för äldreomsorgen genom tiderna.

Till en början kommer boken att delas ut vid utbildningar och nätverk men kommer att finnas tillgängligt för allmänheten längre fram.

Jag ser mycket fram emot att läsa boken i sin helhet.