Miljövänligt nytt kvarter i Annedal

Annedal har visat sig populärt och området utvecklas hela tiden. Igår var det dags att ”ta första spadtaget” för ett nytt bostadsområde. Det skedde genom att vi sprängde den första förberedande salvan för markberedning där det nya kvarteret ska stå. Byggandet av Annedal är ett bra exempel på hur kommuner kan samarbeta över kommungränserna, och detta kvarter som nu ska byggas är ett bra exempel på byggföretag som samarbetar med hyresgästerna om grönt boende.

Här kommer hyresgästerna att få möjlighet att bidra till långsiktig miljöhushållning. Det passar väl in i vår ambition om bostadsbyggande – vi planerar för 100.000 bostäder i Stockholm fram till 2030, för att möta det behovet behöver vi tänka på hela kedjan från byggande till boende.

Geo-tag: .