EU vill stoppa Stockholms sportfiske

Förra året kritiserade jag i en av mina veckobrev ett föreslaget EU-direktiv som hotade Sportfisket i Stockholm. Det är därför med besvikelse jag i dag uppmärksammat att Europaparlamentet nyligen röstat igenom direktivet som stoppar all utsättning av odlad lax i Östersjön. Direktivet, som Länsstyrelsen förra året kallade ”bakvänt”, ser ut att sätta stopp för de 10 000 – 30 000 odlade laxar som årligen sätts ut i Stockholm ström.

Jag hoppas att det sista ordet ännu inte har sagts i frågan och att Länsstyrelsen finner vägar för att bevara Stockholms traditionella sportfiske.