Kvalitetsutmärkelsen 2012

I dag har jag åter igen haft den stora glädjen att dela ut pris på Stockholms stads årliga Kvalitetsutmärkelse, stadens eget Nobelpris!

I år är det 18:e året i rad som vi belönar goda exempel på verksamhetsutveckling i Stockholm, exempelvis på förskola, skola och vård och omsorg. I år har drygt 2500 medarbetare engagerat sig i utmärkelsen.

Allt engagemang och allas arbete är i slutändan till nytta för dem vi är till för – stockholmarna. Därför känns det viktigt och angeläget att få uppmärksamma och belöna medarbetare för allt det utvecklingsarbete och engagemang som läggs ner.

För tredje året delar jag också ut ett pris som belönar förnyelse, nämligen förnyelsepriset. Detta året gick priset till två pristagare. Trafikkontoret – Markförbättrande åtgärder för gatuträd, samt till arbetsmarknadsförvaltningen – Språkstöd för nyanlända. Läs gärna mer om alla fantastiska pristagare på stockholm.se.

Tack vare alla medarbetare är vi verkligen på väg mot vår vision – en stad i världsklass. Tack för en inspirerande kväll!