Stockholm måste tänka framtid

Det har diskuterats framtid i samband med budgeten – det är fokus på tillväxt och upprustning. Samtidigt som vi klarar att hålla en balanserad ekonomi och står rustade inför framtiden så sänker vi skatten och tar ett stort kliv framåt när det gäller exempelvis satsningarna på individ- och familjeomsorg. Här är ett klipp från debatten om hur vi kan ta kliv framåt när det gäller förnyelse och tillväxt.