Älvsjö resecentrum

I dag invigde jag tillsammans med SL :s styrelseordförande Christer G Wennerholm, Älvsjö resecentrum. Resecentrumet är en bra investering för ett effektivt och miljösmart resande. Det blir ett modernt nav för trafikanter med hög komfort för byten mellan pendeltåg, buss och cykel. Cykelparkeringshuset som kommer att kunna ta 400 cyklar blir en effektiv och väderskyddad knutpunkt som knyter samman cyklisten med kollektivtrafiken