100 miljoner till högre lärarlöner

Läraren är A och O för ungas utveckling och utbildning. Modern IT, bra lokaler, betyg och en bra läroplan är viktiga – men det är den enskilda briljanta läraren som kan förvandla den skoltrötta tonåringen till en bokslukande elev med hopp om framtiden. Därför lägger vi  nu 100 miljoner för att höja lärarnas löner, vilket jag och mina gruppledarkollegor i alliansen skriver om på SvD Brännpunkt (i papperstidningen imorgon).

De lärare som är särskilt skickliga i undervisningssituationen skall ha en större andel, och de extra resurserna kommer att fördelas ut till de olika skolformerna: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. De fristående skolorna får också del av denna satsning i enlighet med våra principer om lika villkor.

Jag är mycket stolt över den här satsningen. Detta är en mycket viktig reform för Stockholms unga, och för de lärare som hårt och envetet arbetar år ut och år in för att förbereda dessa unga för framtiden. De förtjänar allas vårt tack och stöd.