Samarbete leder till fler jobb

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade igår arbetet kring en jobbpakt med arbetsmarknadens parter. En pakt som har förutsättningar att skapa 30 000 nya arbetstillfällen för unga. Metall, Kommunal och Handels har redan skrivit under på sådana pakter, vilket innebär att anställda kan få mindre lön i utbyte för att använda en del av arbetstiden för yrkesintroduktion och utbildning. Att ge unga både utbildning och arbetslivserfarenhet är ett bevisat framgångrecept och det är glädjande att arbetet med en jobbpakt har kommit en bra bit på vägen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Stockholm stad har under en längre tid arbetat för att skapa ett gott samarbete med aktörer på arbetsmarknaden. Exempelvis stärktes de lokala nätverken mellan Jobbtorg Stockholm och företagen under förra hösten genom ett öppethus projekt. De företag som deltog rekryterade i snitt över en person vardera. Staden har genom jobbtorgen kontakt med duktiga, kvalificerade och arbetshungriga människor och Jobbtorgen spelar en viktig roll att bistå de företag som är i behov av arbetskraft.

Arbetsmarknadsnämnden har också idag inom projektet Merit samarbeten med Svensk Handel, Ica och Coop för att kunna erbjuda kortare introduktionsutbildningar som följs av en praktikperiod. Hittills har knappt 180 unga, främst från Järvaområdet, deltagit i projektet. 47 procent var självförsörjande tre månader efter insatsen. Samarbete ger alltså resultat!

En bra indikation på att de många insatser som görs i Stockholm för att minska utanförskapet har gett resultat är att hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Den senaste siffran visar att antalet biståndshushåll i Stockholm stad minskade med 0,7 procent i maj jämfört med april. Jämför man med maj 2011 är minskningen hela 1,6 procent. Det finns mer att göra och satsningar som statsministern talade om i går är ett bra exempel på hur vi på ett bra sätt kan gå vidare i arbetet för att få ner utanförskap än mer, särskilt bland unga.