En hund är ett personligt ansvar

P4 Stockholm rapporterar idag att hundägare låter sina hundar springa okopplade i Stan. Det är att ignorera alla som är rädda för hundar, barn, och äldre. Som själv hundägare finns det få saker som är så roliga som att se vår hund springa runt – men då får han göra det på områden där det är fritt att göra så. I många av stadens parker är det koppeltvång – just för att ingen ska känna sig otrygg. Det är inte du som hundägare som avgör om folk blir otrygga av din hund – det är den som är otrygg som avgör. Detta är inte ett område där jag vill ha fler regler och förbud, utan vi måste alla ta vårt personliga ansvar för våra hundar, och att vi lever tillsammans i denna stad. Stockholm ska vara tryggt för alla.