Föräldrarkooperativen är viktiga

Sveriges föräldradrivna förskolor riskerar att läggas ned. Det kan bli resultatet efter ett beslut i Håbo kommun i Uppland. Enligt Håbo kommun bryter de kooperativa förskolornas föräldrajour mot tre punkter i skollagen. Ärendet kommer snart att avgöras i förvaltningsrätten.

För mig som moderat är frågan enkel: valfrihet ska vara en självklarhet. I Stockholm har vi framgångsrikt givit familjer möjlighet och frihet att välja förskoleform som passar just dem. Många föräldrar i Stockholm väljer föräldrakooperativ för att öka delaktigheten i sina barns vardag. Det är mycket viktigt att det offentliga finner en utväg som ger föräldrarkooperativen fortsatt möjlighet att finnas kvar som en del av förskolan.