Klart för nya lokaler för Kungliga Musikhögskolan

Äntligen har Kungliga Musikhögskolan fått positivt besked från Mark- och miljödomstolen för sin nya byggnad. Den nuvarande är ett provisorium, som tjänat skolan väl, men nu ska det bli en fantastisk ny byggnad. Som KMH skriver i sitt pressmeddelande:

“De nya byggnaderna innebär en ny central mötesplats för musik i Stockholm. De innehåller bland annat fyra nya konsertsalar i olika storlekar och för olika typer av musik.

Jag kan bara säga: Äntligen!