Klart för nya Slussen från Länsstyrelsen

Idag gav länsstyrelsen klartecken för att Staden kan fortsätta arbetet med nya Slussen, och att de överklaganden som lämnats in rörande huvuddetaljplanen avvisas.

Nya Slussen är viktig för hela Mälardalens chanser att klara höga vattenflöden, vilket idag är en påtaglig fara för spår och vägar längs Mälardalen, men även för hus och verksamheter längs Mälarens vatten. En uppgradering av Slussens framkomlighet behövs också för att cyklister och kollektivtrafik bättre ska få plats – helt i linje med våra satsningar för bättre framkomlighet i Stockholm!

Vad som också är roligt är att se att Länsstyrelsens bedömning har gått mycket snabbare än vad vissa trodde. Det visar att våra planer och beslut är noga underbyggda och avvägda, och håller för hård och ordentlig granskning.