Tvång(s)utbildning och höjd skatt ger inga unga jobb

FOTO: Scanpix

Man ska kalla saker för vad de är: socialdemokraternas nyligen släppta budgetförslag är ett hot mot ungas jobb. 

När man tar bort de förslag som man lånat från alliansen och försökt måla om, så återstår skattehöjningar och tvångsmetoder mot unga. Det är inte så framtidens jobb skapas.

Först och främst är många av ”satsningarna” redan allianspolitik. Det ekar tomt hos socialdemokraterna när de försöker måla om allianspolitik och sälja det som sin egen. Visst kan man välkomna att även (s) nu talar jobb och innovationer, men att beskriva det som något nytt håller inte!

Ett av de nya förslagen är dock att tvinga arbetslösa unga att gå i skolan (”det blir skolplikt för unga arbetslösa under 25 år som inte har gymnasieexamen” säger socialdemokraterna). Frågan är om det verkligen är rätt metod för att nå unga som har hoppat av gymnasiet? Det behövs riktiga jobb och läringsutbildningar åt unga arbetslösa, inte påtvingad universitetsbehörighet för dem som absolut inte är motiverade.

Självfallet ska man kunna utbilda sig, vilket Alliansen säkrar genom vår satsning på att den som är under 25 år och saknar gymnasieutbildning kan ta del av en studiemotiverande insats på Folkhögskolan. Men tvångsutbildning? Nej, det lär inte fungera!

Totalt vill Socialdemokraterna höja skatten på att anställa unga med 16 miljarder kronor. (S) vill höja arbetsgivaravgifterna för unga, och de vill höja restaurangmomsen så att restauranger och caféer tjänar mindre och därmed kan anställa färre. Beräkningar visar att den socialdemokratiska ungdomsskatten hotar 14 000 jobb.

Jag skulle knappt ha noterat socialdemokraternas ”förslag” om inte den framtida finansieringen vore så förödande för stockholms unga som vill ha jobb. En genomläsning av förslaget motiverar till ännu högre tempo i arbetet för att moderaterna och alliansen omväljs år 2014!