Cykelbanor bra för Stockholm

Idag hade trafikborgarrådet Ulla Hamilton en pressträff om förslaget till ny cykelplan. På sin blogg konstaterar Ulla att:

 Bor man inom 15 km från Centralen så går det snabbare att ta sig fram på cykel än med bil. Inom en mils radie från Centralen bor det 458.800 personer (ett Göteborg) och 85% av dessa förvärvsarbetare inom denna radie. Detta visar vilken potential som det faktiskt finns i cykeln som transportmedel för arbetspendling.

Det växande Stockholm behöver på alla sätt bli mer framkomligt, och att se till att det finns ordentliga cykelvägar gör livet lättare både för cyklister och alla andra trafikslag. Med den cykelmiljard som stadshusalliansen har anslagit så ska vi ny öka framkomligheten och pendlingsmöjligheterna över hela staden.

Sveriges Radio har rapporterat om detta, och även Dagens Nyheter.