Staten versus staten: Var kommer stockholmarna in?

I dagens Expressen finns en läsvärd ledare om vad som skall vara riksintresse och gränsdragningen för statens detaljreglering av det byggande som kommunerna – ytterst de boende i kommunen – har ansvar för tillsammans med dem som bygger.

I frågan om den nya byggnaden vid Centralen som Jernhusen (som ägs av staten) vill bygga befinner vi oss nu i ett remisskede. Det är således Länsstyrelsens remissvar som väckt uppmärksamhet och jag skall inte föregripa arbetet att sammanställa och eventuella hänsyn till remisserna. Men Länstyrelsen är inte en remissinstans bland andra, utan har maktmedel till sitt förfogande och därför är det välkommet med en diskussion hur långt lagstiftning skall reglera utseendet på framtida hus.

Den moderata fullmäktigegruppen kommer i det politiska förnyelsearbete som nu tar sin början i en rad frågor, även lyfta diskussionen om framtidens arkitektur och hur stockholmarnas åsikter bättre ska komma fram för att vi skapa en växande, fortsatt vacker och spännande stad. Dagens system är långt ifrån perfekt.