Min veckodagbok v.6

I denna veckodagbok skriver jag om veckans politiska debatter rörande studentbostäder och amorteringskrav. Jag länkar också till veckans blogginlägg och delar med mig av min kulturtanke för veckan.

Veckans politiska debatter

Studentbostäder
I dag fredag pågår det en hearing under ledning av bostadsminister Stefan Attefall (KD) på socialdepartementet om studentbostäder, där bland annat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) medverkar från vår sida. I dag har vi 4 234 studentbostäder i planerade byggen. Vi har i alliansmajoritetens budget för Stockholm år 2012 slagit fast att det detta år ska markanvisas 400 studentbostäder för att sedan följas av minst 300 varje år de kommande åren. Det är ett tufft mål men det är ett mål vi ska nå.

Det går inte att upprepa tillräckligt ofta hur otroligt viktigt det är med studentbostäder. Alla kommuner i länet har som ansvar att bygga fler små och billiga studentbostäder, helst i närheten av andra för att öka utbudet. Utan studenter blir vårt samhälle både kulturellt men också vetenskapligt fattigare, våra universitet utarmas och vi som huvudstad och säte för tusentals forskningsberoende arbetsplatser och exportprodukter faller efter. Ur den synvinkeln är det mycket sorgligt att se alla dessa överklaganden av planerade studentbostadsbyggen. Dessa överklaganden försenar, fördyrar och potentiellt stjälper hela projekt för studenters boenden. Vi behöver fler studentbostäder, inte färre!

Amorteringskrav
Diskussionen om svenska och framförallt stockholmshushållens skuldsättningar fortsätter. Sedan intervjun med mig i Dagens Nyheter om min önskan om amorteringskrav har en välkommen debatt startat och det glädjer mig att den fortsätter. Stockholmarnas belåningsgrad är inte helt oväntat de högsta i landet – men de är det med en förvånande stor marginal. Buffertsparande och amorteringar är av stor vikt för en hållbar och stabil ekonomi – särskilt i dessa orostider.

Veckans blogginlägg
Det ständiga lärandet
Dubbelt jobbskatteavdrag ger äldre jobb
Stockholms trygghetsinspektion visar vägen
Besök på Upplands Motor
Invigning av Bazaren

Kulturtanken

I onsdags antog kommunstyrelsen den nya biblioteksplanen för Stockholm. Den ska nu vidare för behandling i fullmäktige. Redan nu vill jag konstatera att det är ett bra dokument med fokus på att få in biblioteken i stockholmarnas vardag exempelvis genom tunnelbanebiblioteken eller Plattanbiblioteket – som ju fick kvalitetspris! Stadens bibliotek är inte bara tysta ställen som man besöker för att läsa – även om det också är väldigt viktigt – utan också virtuella platser för att låna böcker och e-böcker. Här pågår ett stort och spännande arbete, och många stockholmare lånar nu böcker för glatta livet. Biblioteksplanens tankar om mer samarbete med förskolan är också bra, och då speciellt med fokus på ny teknik och pedagogik. Som planen beskriver: ”berättelser kan få nytt och annat djup när den kommer som strömmande ljud ur datorn eller visualiseras på en surfplatta.” Det tycker jag är väldigt bra!

Trevlig helg!