Goda nyheter för Stockholms Hamn

Idag blev det klart från Miljööverdomstolen: Stockholms Hamn får tillåtelse att bygga ut verksamheten i Värtan, samt fortsätta sin ordinarie verksamhet längs kajerna i Stan.

Genom att flytta hamnverksamhet så frigör vi yta för bostäder i Norra Djurgårdsstaden, effektiviserar hamnens verksamhet och ökar dess miljöarbete, och får en modern infrastruktur värdig en stad i världsklass.

Jag har även skickat ut ett pressmeddelande om detta.

Uppdatering 13:55 20/4/2011:

Hamnen har även de en kommentar.