Min veckodagbok v.44

Denna veckodagbok skickar jag från Genua där jag leder delegationen från Stockholm vid årets konferens för sammanslutningen Eurocities – nätverket för större europeiska städer.  Denna vecka skriver jag om

1.Stockholm – världens femte bästa resemål 2012

2.Sportfisket i Stockholm hotas av EU

3. Höstlovet bra för unga stockholmare

4. Världen håller andan för Grekland

5. Veckan som var

6 Veckans kulturtips

Läs mer

Sten Nordins Veckodagbok v15

Hej!

I detta nyhetsbrev är rubrikerna:

Sedan sist
Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna
370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad
Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys
Prisextra blir kvar i Hagastaden
Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan
Kulturtipset

Sedan sist…

Har jag skrivit om varför förenklad expertskatt är bra för Stockholm, vårproppen, och att TCO bannar Juholt för RUT-motståndet. Jag har även skrivit en debattartikel på DI Debatt om bostadsbyggande.

Invigning: Polhem 350 år

Den 15: nde april går startskottet för firandet av en av Sveriges största ingenjörer och välgörare, Christoffer Polhem. Under hela 2011 kommer denna mans livsgärningar att uppmärksammas.

Från hams barndoms Gotland, till Stockholm där han byggde en av våra slussar, Uppsala där han reparerade domkyrkans astronomiska urverk, och i Dalarna där han hade ett manufakturverk, alla ska de på något sätt uppmärksamma vad ingenjörer har gjort för Sverige.

Du kan läsa mer på jubileumsårets hemsida.

Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna

Trots att Stockholm bara står för 9 procent av befolkningen så står vi för 20 procent av all statlig inkomstskatt som betalas. Det är därför mycket angeläget att regeringen nu gör viktiga ändringar i beskattningen, speciellt när Stockholm utgör draglog åt resten av landets tillväxt.

Regeringens vårpropp kommer med välkomna nyheter för alla stockholmare. Ett ytterligare jobbskatteavdrag kommer göra det lättare för alla sjuksystrar, lärare och poliser i vårt län – människor på vanliga löner, som alla behöver få mer över i plånboken efter att skatten har betalats. Höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten kommer minska den skattens slagsida mot stockholmarna. Den statliga inkomstskatten slår med kuslig precision på de med högre utbildningar, nästan som en bestraffning. Det är bra att regeringen nu rejält höjer gränsen för den statliga inkomstskatten.

Till detta kommer förenklingarna av reglerna runt expertskatterna. Som jag skrev i en bloggpost som jag skrev när den biten avslöjades på DN Debatt:

Det går faktiskt inte att undvika att i internationella mått är den skatt som tillfälliga experter betalar alldeles för hög. De är nästan aldrig i Sverige länge nog för att åtnjuta de fördelar av bra förskolor och skolor, sjukvård och kultur, för att vårt skattetryck ska kännas motiverat.

Samtidigt behöver vi de här experterna. Det går inte heller att undvika faktumet att Sverige är ett litet land, och att vi inte kan få alla experter från vår egen befolkning så att säga.”

Totalt ger detta goda förutsättningar för att fler stockholmare ska få jobb, att fler ska kunna spara ihop en buffert för plötsliga utgifter, och att fler ska våga satsa tid och jobbiga CSN-lån på att skaffa sig en utbildning. Så bygger vi vidare på ett växande Stockholm som håller ihop.

370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad

I torsdags skrev jag på DI Debatt om behovet av snabbare handläggning av överklaganden när det gäller bostadsbyggen. Här måste staten göra sitt för att vi ska kunna bygga. Det är roligt att ta beslut om byggande, och ett sådant beslut tog vi i veckan – på kommunstyrelsen denna vecka tog vi beslut om att bygga 370 lägenheter i Fredriksdal, södra Hammarbyhamnen.

Med ett växande Stockholm kommer självfallet ett stort behov av bostäder. Alliansen har satt målet om 15 000 bostäder under mandatperioden, minst, och det kommer vi att nå.

Genom det bygger vi långsamt ihop Hammarby Sjöstad med resten av söder och Stockholm, och tillför fler bostäder till stockholms bostadsmarknad. Det kommer att vara ett bra tillskott till stockholms bostadsmarknad, och långsamt bygga samman Hammarby sjöstad med resten av staden. Bra tycker jag. Du kan läsa mer om beslutet här.

Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys

Efter valet 2010 har stockholmsmoderaterna haft en bred och förankrad grupp som har tittat på hur vi gjorde i valet, och vad vi kan lära oss av det. Det har skrivits en bra debattartikel av gruppen på newsmill om detta.

Personligen tycker jag att det är värt att uppmärksamma stockholmarnas sätter allt större betydelse vid immateriella värden som hälsa, miljö och god vilja. Det här tror jag bottnar i att vi är en modern och välmående stad, där de flesta har goda förhållanden, en bostad och ett jobb. Då är det naturligt att diskutera vad som är det goda samhället. För mig har det alltid varit självklart att politiken inte kan vara bara arbetslinjen. Stabila finanser är början på politiken, inte slutet. En politik för en modern storstad måste väga in både kultur och andliga värden, möjligheten för alla att bidra till sin närmiljö och andras välmående, men också platser och tillfällen för att lära sig och expandera sitt vetande. För mig som finansborgarråd går mycket energi åt till att se till att saker ”bara funkar”. Det ska vara lätt att välja förskola, och den förskolan ska ha bra öppettider. För att bara nämna ett vardagsnära exempel.

För att styra Stockholm måste man dock kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Samtidigt som hela stockholm idag faktiskt mår bättre och bättre, så finns det de behöver stöd och support i vardagen. För dessa handlar vardagen och politken väldigt mycket om materiella värden. Det kan vara unga mammor som går på försörjningsstöd och som inte går i skolan, eller barn som växer upp utan att se sina föräldrar någonsin gå till jobbet.

Här måste det finnas kraften för en politik som skapar jobb, både permanenta jobb för vuxna och sommarjobb för unga, varaktiga lösningar för att gå från bidrag till arbete, och stöd till de som hamnat efter. Här finns det också stora utmaningar.

Valanalysen innehåller mycket matnyttigt, men en av de viktigaste poängerna tror jag är att poltik inte är svart-vit, inte enkel. Det är ett komplicerat pussel av orsak och verkan, där alla inblandade måste kunna tänka i flera led. Det är politiker som inte inser detta som förlorat val i Stockholm. Därför kommer jag att fortsätta arbetet tillsammans med mina kollegor i fullmäktige och nämnder för att vidareutveckla moderaternas politik.

Hela valanalysen kan du läsa här.

Prisextra blir kvar i Hagastaden

Mitt i alla stora förändringar som sker i Stockholm och i det som ska bli Hagastaden så kommer det besked om att en sak faktiskt består: prisextra kommer fortsätta vara en prisvärd utpost i Hagastaden. Det betyder att norrmalmsbor och andra fortsatt kommer ha närhet till denna affär, även om mycket annat händer i området!

Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan

I veckan kom det en sammanställning över antalet barn i förskolan, och för första gången sedan vi började med dessa sammanställningar är det nu totalt 50 000 barn inskrivna på kommunala och enskilda förskolor. Det är ett fantastiskt roligt besked!

Största ”barnstadsdelen” är som väntat Södermalm med 6366 barn, följt av Enskede-Årsta-Vantor med 5345 barn, och på tredje plats Hägersten-Liljeholmen med 4691
Barn. Intressant är också att se hur de enskilda förskolorna och alternativen idag står för drygt 36 procent av verksamheten, och att den stadsdel som återigen utmärker sig är Södermalm där 50 procent av familjerna har valt enskilda alternativ för sina barn.

Vi har också skickat ut ett pressmeddelande om detta.

Kulturtipset
Just nu pågpr Stockholms filmfestival Junior, ett arrangemang för att visa bra och kvalitativa filmer för barn och unga – filmer som kanske inte skulle gå upp på vanliga biografer eller för vanliga biobesökare. Programmet slutar på lördag, så skynda dit! I programmet varvas visningar med att unga får skapa eget material.

Jag tycker att det är ett fantastiskt bra grepp för att vidgas ungas vyer och ge dem en chans att utforska världen. Du kan läsa mer hos Filmfestivalen.

Trevlig helg och glad påsk!

Sten Nordins Veckodagbok v13

Hej!

I det här nyhetsbrevet kommer jag att ta upp Fredrik Reinfeldts höga förtroendesiffror, att kommunanställda i Stockholm är allt friskare och nöjdare, en e-tjänst för bättre feedback, och tipsa om en vintage-mässa i centrala Stockholm.

Sedan sist

Under den gångna veckan har jag konstaterat att socialdemokraterna nu blickar bakåt, och har utvecklat det resonemanget på newsmill. Jag har även valts till SKL:s styrelse.

Högt förtroende

En del borgerliga tyckare har på senare tid oroat sig för att Fredrik Reinfeldt är för allvarlig när Juholt är så skämtsam. Svenska folket verkar göra en annan bedömning av vad som är viktigast när de avgör vem de har förtroende för. I senaste Novus/opinion står det 60-27 till Reinfeldts fördel. Så kul var det.

Mitt uppdrag är att ha motiverade och friska kommunanställda

Sedan vi tog över makten i stadshuset år 2006 har sjukfrånvaron fallit med närmare tre procentenheter, från 8,3 till 5,6 procent. Om vi ser på bara år 2010 så sjönk sjukfrånvaron med hela 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Statistiken visar dels en långsiktig nedåtgående trend i sjukfrånvaron hos staden medarbetare, och dels den lägst uppmätta nivån på länge, 5,6 procent. Tittar man också på det Nöjd Medarbetarindex som staden gör med jämna mellanrum så ser vi att stadens medarbetare blir nöjdare och nöjdare med sina arbetsplatser!

Som finansborgarråd är jag ytterst arbetsgivare för runt 40 000 anställda i Stockholm – förskolelärare, vårdpersonal i äldreboenden, socialsekreterare och lärare, som alla gör ett fantastiskt arbete varje dag. Mitt ansvar är att vi som arbetsgivare lägger grund för att de mår bra och kan känna arbetsglädje varje dag.

De tidigare nämnda siffrorna är från årsredovisningen för 2010, och visar att det arbete som just nu bedrivs för minskad sjukfrånvaro faktiskt fungerar. Det handlar om att folk som är långtidssjuka får hjälp och stöd från arbetsgivaren, rehabilitering och hjälp att anpassa sitt arbete utifrån vad man just nu klarar. Ofta är att få makt över sin egen arbetssituation som är det avgörande!

När Stockholm nu växer så mycket som det gör är det viktigt att kommunen fortsätter att hålla den höga nivå av service som vi är så stolta över. Då måste vi som arbetsgivare också se till att alla anställda kan göra sitt bästa för stockholmarna, och det varje dag. Det är inget lätt uppdrag, men ett viktigt uppdrag.

Jag har tillsammans med socialborgarrådet Anna König Jerlmyr – tillika ordförande i personalutskottet – har också skickat ett pressmeddelande om detta.

Stockholmarna får enklare att ge feedback till kommunen

Jag brukar ofta betona vikten av att det måste vara enkelt att vara stockholmare. I det sammanhanget kan jag avslöja att vi den första maj kommer att lansera en ny gemensam e-tjänst för all synpunkts- och klagomålshantering via stadens webbplats. Det ska vara lätt att ge feedback.

Målet är att alla som vill skicka in synpunkter, idéer eller klaga på stadens service ska kunna göra detta på en plats, oavsett vilken förvaltning som ansvarar för frågan. Stockholmarna ska inte behöva vara experter på hur staden är organiserad och vi arbetar på olika sätt för att modernisera servicen.

E-tjänsten kommer att finnas på stadens hemsida www.stockholm.se.

Kulturtipset

Den 8 april öppnar utställningen ”Kunglig Vintage” på Livrustkammaren. Där ställer man i två månader ut kungliga kläder från 1900-talet, med fokus på 50- och 60-talet. Det kan bli väldigt spännande för alla intresserade av nutidshistoria och färg och form!

Under nästa vecka kan man med fördel försöka få biljetter till Orfei Drängars vårkonsert på Kulturhuset, eller varför inte soppkonserten med Schubert?

Trevlig helg!

Sten Nordins Veckodagbok v 12

Hej!

I den här veckodagboken tänkte jag skriva om våra nya satsningar för demensvården, och även kommentera det som Thomas Gur och P J Anders Lindner skrev i SvD i helgen, samt få med ett kulturtips eller två.

Veckan som var
Under veckan har jag invigt den nya konsthall i Stockholm som byggs helt med privata medel av Sven-Harry Karlsson, samt även talat vid invigningen av nya Stockholm Waterfront. Jag har även besökt Magasin 3 Stockholms konsthall. Jag har även på SvD brännpunkt svarat miljöpartiet med att Förbifarten behövs.

Ytterligare 150 miljoner och 400 par händer i demensvården

I förra veckan klubbade vi i Stadshusalliansen igenom en satsning på 150 miljoner kronor för de närmaste tre åren på att förstärka demensvården i Stockholm. Pengarna ska gå till att anställa fler, och även se till att unga stockholmare kan avlasta under sommaren genom sommarjobb.

Det här är mycket viktigt. Att ta hand om de sköraste i vårt samhälle måste prioriteras.

Som jag och äldreborgarrådet Joakim larsson skrev i en debattartikel i november 2010: ”Omsorgen om våra äldre är en av de viktigaste uppgifterna som samhället har att axla. Efter deras många år av arbetsliv och möda för att bygga det samhälle vi idag tar för givet är det enda anständiga att den omsorg Stockholms äldre får präglas av omtanke, respekt och värme.”

Vi skrev då också att ”Många har en eller flera närstående som drabbas av demens. Det är för många ett oerhört plågsamt skifte i livet, både för den äldre som känner vanmakt över sin egen situation och sina egna minnen. Demenssjukdomar är också påfrestande och smärtsamt för de anhöriga, som får se hur nära och kära tappar fotfästet. Den vanmakten måste brytas så långt mänsklig förmåga kan nå.

Ursprunget till denna satsning kommer från en rapport som Stockholms Äldrecentrum på vår uppmaning tog fram under 2010. Vi ville veta hur standarden var på Stockholms äldreomsorg och demensvård. Svaret var bland annat att det fanns ett behov av 400 ytterligare anställda, i både kommunal och privat regi. Därför beslöt vi där och då att lägga de 150 miljonerna som behövdes.

Detta är ett beslut som jag är mycket stolt över, och jag ser framför mig att det kommer göra livet mycket lättare för både anhöriga och för Stockholms äldre.

Borgerligheten måste ha idéer

Den som hade tid att läsa svenska dagbladets ledarsida i helgen nåddes av både sött och salt: Thomas Gür skrev å ena sidan att Moderaterna tagit över Socialdemokratins forna roll i att bygga blocköverskridande överenskommelser (inte på nätet). P J Anders Lindner å sin sida varnar för att borgerligheten håller på att förlora samhällsdebatten och de stora idéerna.

Personligen tror jag att vi har en utmaning som ligger någonstans mellan båda dessa insiktsfulla skribenter:

I och med Nya Moderaternas prövning av den egna politiken, och de ändringar som vi har gjort utifrån vad vi såg, så har det politiska landskapet förändrats. Väljarna står idag inför andra politiska alternativ än vad många partiaktiva har vuxit upp med. Det gör att även andra partier måste ompröva sina åsikter.

Vad som är nytt i svensk politik är också att rekordmånga ser sig som mitten eller höger. Det finns ett otroligt stöd för valfrihet, skattesänkningar och arbetslinjen. De väljare som vill höja skatten, straffa ut arbete och stoppa valfriheten i sjukvården är inte i flertal.

Partier som låter sig styras av en föråldrad syn på väljarna kommer ofrånkomligen att kura ihop i ett hörn, i sämsta fall klä sig i vänsterprofilerade förslag, och hoppas på sympatier.

För att långsiktigt säkra idéer om valfrihet och självbestämmande i Sverige måste alla vi borgerliga bli ännu bättre på att lyssna på väljarna och fånga upp vad som är relevant för dem. Och fortsätta stå upp för en tydlig färdväg som innebär mångfald och färre regleringar.

Opinionsläget är just ett läge, en ögonblicksbild, och inte något som står sig mot en valörelsens intensiva debatt och diskussion med väljarkåren. Men det är redan nu läge för den samlade borgerligheten att ta initiativet i debatten om morgondagens Sverige.

I helgen nu väljer Socialdemokraterna partiordförande efter en lång period av ledarlöshet och sönderfall. Håkan Juholt får ingen smekmånad utan måste nu snabbt bekänna färg om vilken färdväg för Sverige han vill driva. I den diskussionen bör borgerligheten gripa initiativet.

Kulturtipset:

I helgen kommer familjen återigen att avnjuta teaterpremiär på Kulturskolan. Det är alltid lika roligt att se de unga skådespelarnas entusiasm och kunnande. Bakom detta ligger ett hårt arbete av dem själva, men inte minst från deras lärare. De blir också tid för eftermiddagskonsert på Berwaldhallen med Viktoria Tolstoy, Svante Thuresson och Jenny Silver som bland annat sjunger Gärdestadoch Vreeswijk. En sväng till antik- och kuriosamässan i Kista ska vi också försöka få in…

Trevlig helg!

Sten Nordins Veckodagbok v10

Hej!

Sommarjobb ger ett bättre Stockholm

I måndags gick Stockholms stad ut med årets storsatsning på
sommarjobb
. Redan för sommaren 2010 var vi ute med en satsning, och den bygger vi nu vidare på. I år erbjuder vi sommarjobb till 3500 unga stockholmare, med tonvikt på ytterstadsområden där det ibland kan vara svårt att hitta en sysselsättning under sommaren.

Jag har skrivit lite om det tidigare, men det tål att upprepas: Sommarjobb ger inte bara många unga stockholmare en första rad i sitt CV och en chans in på arbetsmarknaden, utan ger också lugnare områden under sommarperioden. Om detta skriver exempelvis SvD. Totalt kostar vår sommarjobbsatsning 35,6 miljoner kronor.

För ett växande Stockholm krävs att vi ger unga en fot in på arbetsmarknaden. Det ger fler en tidig erfarenhet av hur det är att jobba, och vad det är för jobb som de kan tänka sig i framtiden. På det sättet hoppas jag att vi inte bara ger lite extra pengar på fickan, ett cv, och tryggare områden, utan också en bra start för val av karriär eller studier efter gymnasiet!

Förskolan viktig för både arbetsmarknad och jämställdhet

Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman lyfte i veckan frågan om förskolans öppettider och de problem som man som arbetande förälder ställs inför: var tredje förälder upplever att förskolans öppettider gör det svårare att klara sitt arbete.

I valrörelsen argumenterade jag starkt för att bättre anpassa förskolan utifrån barn och föräldrars villkor, och det för att förskolan är en nyckelfaktor för ett Stockholm som jobbar.

Vi måste ständigt arbeta för att placera stockholmarna och deras behov i centrum, och alla vi som har haft barn i förskoleåldern vet vad det är för problem som man stöter på.

I ett växande Stockholm måste vi ha ännu större lyhördhet för när kommunens verksamhet och stockholmarnas vardag inte är i fas med varandra.
Om du har tankar om detta är du välkommen att sända mig dina förslag som svar på detta mail.

Boultbee under ny ledning och nytt namn

Jag noterar att företaget Boultbee under sin nya ledning nu har bytt namn till Centeni. Självfallet är det bra att ibland ruska av sig gammalt bagage och börja om från början, men jag tror att innehållet i verksamheten är viktigare än namnet.

Dock kan jag konstatera att Centeni har en viktig uppgift framför sig i att erbjuda stockholmsföretagarna bra villkor för sin affärsverksamhet, och att de måste ta det förvaltandet på största allvar.

Kulturtipset

Just nu är Liljevalchs halvvägs igenom sin vårsalong, som inleddes den 28 januari och slutar 27 mars. Om du inte har besökt salongen ännu är det därmed hög tid att ta fram kalendern och boka in innan den har tagit slut. Vad som också är värt att ta en titt på är Ung Vårsalong 2011 – verk av elever vid Stockholms gymnasier, där verken har godkänts av en jury.

Slutligen…
Sedan sist har jag på min hemsida skrivit om lösningen för förskolan Lilla Ny, rapporten om en BNP-ökning på 7,3 procent, om sjunkande arbetslöshet i Stockholm, och att Carin Jämtin lämnar stadshuset.

Veckodagbok, summering 2008

Hej

Från och med nästa vecka kommer jag att skriva ner mina betraktelser från veckan som gått. Dessa brev kommer att finnas på min hemsida www.moderaterna.net/sten men du kommer också att kunna prenumerera på inläggen direkt till din mejl.

I min veckodagbok kommer jag att skriva om det som hänt i veckan, se framåt och kommentera aktuella händelser. Det här inlägget är dock en liten, kort summering av 2008. Det hann hända otroligt mycket spännande under 2008, sen jag tillträdde som finansborgarråd, och nedan följer några nedslag från våren,  sommaren, hösten och vintern.

Stimulans för Stockholm
Det vore svårt för att inte säga omöjligt att skriva ett inlägg om den första tiden som finansborgarråd utan att inleda med den lågkonjunktur som svept in och lagt sig över svensk ekonomi. Den här nedgången i ekonomin är djup och det gör vardagen svår för många människor och företag.
I Stockholm har vi länge kunnat stå emot nedgången i ekonomin tack vare att företag har valt att investera och expandera i vår region. Det har de kunnat genom att våra politiska prioriteringar legat fast och det fortsätter de att göra även i lågkonjunktur.
För att bromsa lågkonjunkturen har Stockholm som Sveriges tillväxtmotor ett ansvar också i sämre tider. Stadens finanser är mycket goda och i december presenterade jag, tillsammans med Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) ett samlat paket med stadens investeringar och åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Sammanlagt tidigareläggs investeringar i nyproduktion av bostäder, byggandet av vägar och spår samt upprustningar av bostäder om 20 miljarder kronor för perioden 2009-2013.

Forskning och entreprenörer
Men fler insatser krävs för att Stockholm ska kunna konkurrera med andra världsstäder och i somras föreslog jag en reformerad expertskatt så att våra företag ska kunna rekrytera de toppkrafter som behövs för att märka ut sig globalt. Och jag föreslog satsningar på forskning genom både ökade anslag och tydligare prioriteringar. Anslagen till forskning måste ligga på en nivå motsvarande minst en procent av BNP och våra stora universitet.

Tidigare i höstas kom en rapport från NUTEK som visade att andelen unga som kan tänka sig att bli egenföretagare är högst i Stockholm – åtta av tio ungdomar. Det handlar om en hel generation av unga potentiella företagare. Jag föreslog då att regeringen måste påskynda arbetet att förenkla processen att starta eget och ta bort de regler som snarare motverkar än bejakar företagande, exempelvis regeln att man måste kunna uppge flera kunder för att få F-skattsedel. Det finns säkert ungdomar som vill driva företag vid sidan av studier och som vill börja med en uppdragsgivare, för att sedan växa och utöka kundstocken efter hand. Det är dumt att hindra en entreprenör redan i steg ett. Man ska också kunna leva på sitt företag utan alltför lång startsträcka. Regeringen borde därför införa en skattereduktion på de första intjänade kronorna i företaget.

Spårbunden, modern kollektivtrafik
Sen jag tillträdde i april har vi också hunnit driva på utvecklingen för att få fram nya linjer för spårbunden kollektivtrafik i staden. Nu i dagarna presenterade jag och landstingsrådet Christer Wennerholm planerna på en ny spårvägslinje i södra Stockholm. I våras tecknade Stockholms stad och Stockholms läns landsting en avsiktsförklaring som innebar startskottet för utbyggnaden av den nya linjen – kallad Tvärbana City.

Spårbunden kollektivtrafik är miljövänlig och minskar trängseln på gatorna. Vi har inte haft spårväg i Stockholms city på över fyrtio år, men nu är det dags igen.

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

(Bild tagen vid en intervju i Hammarby Sjöstad, en av Stockholms nyare stadsdelar och kanske den internationellt mest kända för sin miljöprofil. Här går också Tvärbanan, en spårvagnslinje som betytt mycket för den nya stadsdelen.)

En växande storstad
Stockholm växer och inom 20 år kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. Det är glädjande att så många vill flytta till Stockholm men det ställer också stora krav på oss politiker att förbereda staden för detta. Vi måste se till att Stockholm är en attraktiv stad att bo i under hela livstiden, vi måste ha bra förskolor, erbjuda skolor med en hög kvalitet och vi måste ha en värdig omsorg om våra äldre. Till det kommer att måste vi bygga bostäder och se till att det finns vägar och spår för alla stockholmare för att kunna ta sig till och från arbetet, till förskolan, sjukhuset, affären samt till och från barnens fritidssysselsättningar. Och vi måste se till att staden blir ännu mer attraktiv för företag att etablera sig i.

Det är glädjande att det föds så många barn i Stockholm. I samband med Go 08 – festen för alla stockholmare den 8 augusti 2008, så utlovades en alldeles särskild present till alla barn som föddes i Stockholm just den dagen. Och för några veckor sen var det så dags för utdelningsceremonin. Det var en fantastisk tillställning med alla små bebisar och familjer i Blå Hallen. Och stockholmare med 080808 i sitt personnummer – tydligare ambassadörer för den växande staden finns knappast. Det föds så många barn i Stockholm att vi under hösten har öppnat en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag.

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

(Vid ceremonin för 08-bebisarna togs en bild på alla barnen och jag fick vara med.)

Stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm
Jag tror att de som väljer Stockholm som sin hemstad känner av den växande staden och tycker att det är positivt. Under hösten 2008 kom en opinionsundersökning från Demoskop, beställd av Bil Sweden. Den visade att 80 procent av stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm och den nya vägen behövs verkligen. Dels som integrationsprojekt för att knyta ihop södra och norra Stockholm och dels för att avlasta den hårt pressade Essingeleden. Jag utgår från att regeringen prioriterar Förbifarten och andra Stockholmsprojekt när pengarna för nya vägar och spår ska fördelas ut.

Budget för 2009
Tidigare i höstas presenterade jag min första budget som finansborgarråd., tillsammans med allianskollegorna Lotta Edholm (fp) samt Ewa Samuesson (kd).
Jag är stolt över att ha fått presentera en så stark budget för Stockholms stad, med en fortsatt tydlighet i våra politiska målsättningar. Ökad valfrihet för stockholmarna, fortsatt sänkta skatter och en rejäl satsning på kvalitet i välfärden, bland annat med en stor och viktig investering i äldreomsorgen där vi bland annat satsar en miljard på att rusta våra äldreboenden.
Den debatt om budgeten som pågick under två dagar klargjorde tydligt de olika politiska alternativen för stockholmarna. På ena sidan, en stark och enig stadshusallians med centern som stödjer vår skattesänkning. På andra sidan kämpar en splittrad opposition, utan framtidsvisioner och med en enda sak gemensamt – de vill alla springa till stockholmarna och be om mer pengar och de vill höja skatten med 3000 kronor per år för en vanlig stockholmsfamilj.

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

(Fotografering tillsammans med Carin Jämtin (s) inför en tidningsintervju i samband med budgetfullmäktige.)

Trygghetsbelysning
I december 2006 inledde Stockholms stad tillsammans med Fortum ett projekt för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet pågår i sju år och hittills har vi fått ny belysning på Lappkärrsberget i Finlandsparken och vid Londonviadukten. Under hösten invigde vi också ny trygghetsskapande belysning i Humlegården. Fördelarna med den nya belysningen är flera, stockholmarna får en ljusare och tryggare park och den nya armaturen är mer miljövänlig. Nu går vi vidare med Mariatorget som blir nästa park att lysas upp så det kan bli en tryggare och mer trivsam plats att vistas på.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

(Invigning av ny trygghetsbelysning i Humlegården och på bilden syns också Christian Lundberg, VD för Fortum Sverige. Foto: Stefan Sjödin)

”Halvtid”
Den 23 september, två år in i mandatperioden presenterade vi i stadshusalliansen en halvtidsrapport. Den visade att en stor del av våra vallöften redan är genomförda. Vi har gjort stora satsningar på välfärdsområdena och infört en omfattande valfrihet, samtidigt som stockholmarna har fått sänkt skatt och mer makt över sin egen vardag.

Vi har kommit långt på vägen mot en äldreomsorg där den äldre har inflytande över sin vardag, känner sig trygg och bemöts med respekt. Den första juli införde vi valfrihet för de äldre att själva välja äldreboende. För mig är det självklart att valfriheten ska gälla hela livet från val av förskola till val av äldreboende.

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

(Tillsammans med allianskollegorna i Stadshuset, Lotta Edholm fp och Ewa Samuelsson kd på vår presskonferens om halvtidsrapporten. Platsen för pressträffen var en byggarbetsplats för nya hyresrätter.)

Slutligen
Det hann hända så mycket under min första tid som finansborgarråd. Det har varit en spännande, intensiv och omtumlande tid, men också fantastisk och rolig. Jag möter så många intressanta människor, omgärdas av duktiga medarbetare både i stadshuset och i stadens alla förvaltningar, på skolor, förskolor, vårdinrättningar och äldreboenden.
Det här var en summering av 2008. Från och med nästa vecka har jag ambitionen skriva varje vecka.

Sten