Alliansen skapar 6 300 sommarjobb/ Miljöpartiet vill stänga 126 skolor i Stockholm – Mitt veckobrev v.24

Tusentals unga får värdefulla erfarenheter

I veckan är det många av oss som på ett eller annat sätt delat studenternas glädje i deras firande. Och inom kort börjar tusentals unga människor sommarjobba, varav många för första gången. Dessa erfarenheter är ovärderliga oavsett vilka framtidsplaner man har som ung. För Alliansen i Stockholm har det alltid varit viktigt att så många unga som möjligt får erfarenhet av ett meningsfullt sommarjobb. Därför är det glädjande att hela 6 300 ungdomar, 700 fler än 2013, i år kommer få sådana erfarenheter i Stockholms stads regi.

De flesta sommarjobben är inom äldreomsorgen, på förskolor och med skötsel och städning utomhus. Geografiskt kommer de flesta av jobben finnas i Rinkeby-Kista, Spånga Tensta och Skärholmen. Ta gärna del av DN:s artikel om stadens sommar jobbhär.

Det fria skolvalet hotas av MP

I höst börjar ett nytt läsår och det är med spänning som många föräldrar och framförallt elever väljer skola. Det fria skolvalet är högt värdesatt och stöds av hela 93 procent av gymnasieleverna enligt Ungdomsbarometerns senaste undersökning. Det fria skolvalet blev nyligen en valfråga efter att både ledande företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet meddelat att de vill avskaffa den. Miljöpartiet, som en gång i tiden varit en av friskolornas stora försvarare, har nu lagt om sin politik helt. Deras politik riskerar nu att stänga hela sju av tio friskoleelevers skolor. Även den tidigare miljöpartiska toppolitikern Mikaela Valtersson går till hårt angrepp mot partiets ”radikalisering” av friskolepolitiken. I Göteborgsposten poängterar Valtersson att hela 160 000 elever står inför en osäker framtid på grund av Miljöpartiet.

MP:s politik hotar elever med särskilda behov

Bara i Stockholm stad är det hela 126 skolor, varav 75 grundskolor, som hotas av nedläggning. Mycket anmärkningsvärt är att flera av dessa skolor är s.k. resurskolor som ger stöd till elever med särskilda behov. Deras politik skulle få förödande konsekvenser för många familjer. Tillsammans med mina Allianskollegor kommer jag ta strid för det fria skolvalet i årets valrörelse. Stockholm behöver fler skolor inte färre.
Läs mer

Nytt rekord för antalet sommarjobb i Stockholm

I tider av skolavslutningar och med midsommar runt hörnet är det många ungdomar som med spänning ser fram emot sitt första sommarjobb. För att ge så många unga stockholmare som möjligt en jobbchans har Stockholm stad aktivt arbetat med att skapa och erbjuda fler sommarjobb.

I år slår vi fjolårets rekord i antalet erbjudna sommarjobb. Antalet sommarjobb ökar i år med över 600 i hela staden. I Bromma har antalet sommarjobb nästan fördubblats, och i Hägersten Liljeholmen har andelen sommarjobb ökat med 74 procent jämfört med motsvarande period förra året. I Järvaområdet har vi hittills i år erbjudit så mycket som 1685 sommarjobb av de totalt 5483 i hela Stockholm.  

Det är värdefullt att ge unga ett sommarjobb då det bidrar till att ge dem viktiga erfarenheter och många nya kontakter inför framtiden. Jag är därför glad att stadens arbete har lett till att vi slår rekord i antal sommarjobb år efter år.

Stockholm storsatsar på sommarjobb för unga

Idag gick Socialdemokraterna ut med att de lägger 100 miljoner på kommunala sommarjobb i sin ekonomiska vårmotion. En satsning som kopierar den Alliansregeringen gjorde redan 2010, när de gav ett extra tillskott om 100 miljoner för kommunala sommarjobb.

Även om satsningen är lovvärd ska den fördelas över hela landet och bör därmed ställas i relation till vad t.ex. Stockholms stad som enskild kommun satsar. Bara i år beräknas Stockholms satsning på kommunala sommarjobb för unga uppgå till ca 58 miljoner.

Förra året erbjöd Stockholms stad 5572 sommarjobb och målet för i år är att erbjuda minst lika många. Det kan jämföras med 2005 när socialdemokraterna styrde Stockholm. Då erbjöd staden 1605 sommarjobb. Stockholms stad erbjuder alltså idag mer än tre gånger så många sommarjobb som när S styrde staden.

En intressant jämförelse kan samtidigt göras med de socialdemokratiskt styrda städerna Göteborg och Malmö. Göteborgs stad uppges i år erbjuda 1500 gymnasieungdomar sommarjobb och Malmö stad erbjuder bara praktikplatser, inte några sommarjobb.

För många unga är ett sommarjobb den första kontakten med arbetsmarknaden och därför oerhört viktigt, inte minst för dem som saknar egna kontakter. Det är anledningen till att vi inom Alliansen prioriterat att erbjuda så många unga som möjligt sommarjobb sedan vi tog över makten. Tilläggas bör att vi också utmanat näringslivet att erbjuda minst lika många sommarjobb som staden. Vi väntar med spänning på att de ska svara upp mot denna utmaning.

 

300 jobb hotas av Wanngårds politik

Med anledning av Socialdemokraternas skuggbudget gick jag i dag ut med ett pressmeddelande för att kommentera de ungdomsfientliga skatter som föreslås. Förslaget att dubblera arbetsgivaravgifterna för de under 26 skulle öka stadens kostnader med 101,2 miljoner kronor och därmed hota 288 ungas jobb. Detta inkluderar inte kostnaderna för stadens bostadsbolag som också anställer många ungdomar.

Socialdemokraternas förslag hotar ungdomsjobben i hela Stockholm. Jag tänker kämpa varje dag för att fler unga ska få jobb, och det genom låga skatter, satsningar på sommarjobb, och enklare regler för företag.

Min veckodagbok v.7

Hej,

Även om snön i Stockholm nästan försvunnit känns det ännu långt till sommaren. Men snart är den här och då väntar ett välkomnat sommarlov där många unga får chansen att prova på sitt första jobb. Med anledning av detta har jag i denna veckodagbok valt att fokusera på unga stockholmares kommande sommar.

Jobb och aktiviteter för unga stockholmare

Sommarjobb
Personligen så minns jag mitt första sommarjobb och jag tror många vuxna har kvar minnet av hur det var att jobba och få en lön för första gången. Sommarjobb ger många deras första arbetslivserfarenhet, en första rad på sitt CV och en fot in på arbetsmarknaden. För att öka antalet sommarjobbsplatser är det viktigt att både vi från staden och näringslivet tar ansvar och ger unga stockholmare denna första viktiga erfarenhet. Förra året erbjöd Stockholm stad hela 4300 stycken sommarjobb till unga. Målet är att erbjuda minst lika många detta år. Från och med den 12 mars till den 1 april finns det möjlighet för alla mellan 16 och 18 år som bor i någon av stadens 14 stadsdelar att söka sommarjobb på www.stockholm.se/sommarjobb.
Läs mer

Regeringens goda besked för Stockholm

Imorgon släpps regeringens vårpropp, och idag kom fler positiva bud för Stockholm från Alliansen: ett ytterligare jobbskatteavdrag, höjda brytpunkter i den statliga skatten, och sänkt restaurangmoms. Detta är precis vad Stockholm behöver!

Stockholm växer idag med 2 full-lastade SL-bussar per dag, och genom att fler arbetar kan vi säkerställa att alla får en bra välfärd. Regeringens satsning på att det ska löna sig att arbeta gör att ännu fler stockholmare kan gå från utanförskap till arbete och en meningsfylld tillvaro, och att företag kan anställa den personal som de behöver. Vi ser att

Det måste också löna sig att utbilda sig, och för det kommer den höjda brytpunkten i den statliga inkomstskatten att vara mycket bra. Den statliga inkomstskatten var en gång i tiden en skatt som bara drabbade de yttersta höginkomsttagare, och var något fjärran från de flestas vardag. Idag ser verkligheten dock annorlunda ut. Av de 40 miljarderna som skatten håvar in till staten betalar Stockholmarna idag hela 20 procent av summan, trots att vi bara är 9 procent av befolkningen. Totalt står de boende i Stockholms län för 44 procent av all statlig inkomstskatt som betalas in – men länet står bara för 22 procent av landets befolkning.

Något som jag försvarade hårt i valrörelsen var också den sänkta restaurangmomsen, och jag är otroligt glad att se att det nu kan realiseras. Restaurangnäringen är en bransch med många små- och medelstora företag, och för många är det på en sådan arbetsplats som man får sin första jobberfarenhet. Det är en stor ungdomsarbetsgivare, och för att bryta ungdomsarbetslösheten behövs det krafttag. På samma sätt som sommarjobb är viktiga så är möjligheten till jobb på kvartersrestauranger viktiga för att fler ska kunna börja få in ett steg på arbetsmarknaden. Ur ett stockholmsperspektiv är det också bra att promenadstaden kompletteras med fler caféer och mysiga kvarters-restauranger, vilket också gynnar alla våra turister och besökare till vår vackra stad.

 

Sten Nordins Veckodagbok v10

Hej!

Sommarjobb ger ett bättre Stockholm

I måndags gick Stockholms stad ut med årets storsatsning på
sommarjobb
. Redan för sommaren 2010 var vi ute med en satsning, och den bygger vi nu vidare på. I år erbjuder vi sommarjobb till 3500 unga stockholmare, med tonvikt på ytterstadsområden där det ibland kan vara svårt att hitta en sysselsättning under sommaren.

Jag har skrivit lite om det tidigare, men det tål att upprepas: Sommarjobb ger inte bara många unga stockholmare en första rad i sitt CV och en chans in på arbetsmarknaden, utan ger också lugnare områden under sommarperioden. Om detta skriver exempelvis SvD. Totalt kostar vår sommarjobbsatsning 35,6 miljoner kronor.

För ett växande Stockholm krävs att vi ger unga en fot in på arbetsmarknaden. Det ger fler en tidig erfarenhet av hur det är att jobba, och vad det är för jobb som de kan tänka sig i framtiden. På det sättet hoppas jag att vi inte bara ger lite extra pengar på fickan, ett cv, och tryggare områden, utan också en bra start för val av karriär eller studier efter gymnasiet!

Förskolan viktig för både arbetsmarknad och jämställdhet

Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman lyfte i veckan frågan om förskolans öppettider och de problem som man som arbetande förälder ställs inför: var tredje förälder upplever att förskolans öppettider gör det svårare att klara sitt arbete.

I valrörelsen argumenterade jag starkt för att bättre anpassa förskolan utifrån barn och föräldrars villkor, och det för att förskolan är en nyckelfaktor för ett Stockholm som jobbar.

Vi måste ständigt arbeta för att placera stockholmarna och deras behov i centrum, och alla vi som har haft barn i förskoleåldern vet vad det är för problem som man stöter på.

I ett växande Stockholm måste vi ha ännu större lyhördhet för när kommunens verksamhet och stockholmarnas vardag inte är i fas med varandra.
Om du har tankar om detta är du välkommen att sända mig dina förslag som svar på detta mail.

Boultbee under ny ledning och nytt namn

Jag noterar att företaget Boultbee under sin nya ledning nu har bytt namn till Centeni. Självfallet är det bra att ibland ruska av sig gammalt bagage och börja om från början, men jag tror att innehållet i verksamheten är viktigare än namnet.

Dock kan jag konstatera att Centeni har en viktig uppgift framför sig i att erbjuda stockholmsföretagarna bra villkor för sin affärsverksamhet, och att de måste ta det förvaltandet på största allvar.

Kulturtipset

Just nu är Liljevalchs halvvägs igenom sin vårsalong, som inleddes den 28 januari och slutar 27 mars. Om du inte har besökt salongen ännu är det därmed hög tid att ta fram kalendern och boka in innan den har tagit slut. Vad som också är värt att ta en titt på är Ung Vårsalong 2011 – verk av elever vid Stockholms gymnasier, där verken har godkänts av en jury.

Slutligen…
Sedan sist har jag på min hemsida skrivit om lösningen för förskolan Lilla Ny, rapporten om en BNP-ökning på 7,3 procent, om sjunkande arbetslöshet i Stockholm, och att Carin Jämtin lämnar stadshuset.

SEB:s råd för samhällsekonomiska frågor

Här är bild på när jag i måndags bjöds in som talare till SEB: s råd för samhällsekonomiska frågor. Det är ett råd som Marcus Wallenberg startade 1974 som en möjlighet för bankens högsta chefer att få ”utblick” i andra ämnen och frågor än bankens. Ledamöterna är från samhälle, näringsliv, politik, kultur och akademin. Ämnet för kvällen var hållbar utveckling av städer och samhället ur integration, näringslivs- och miljöperspektiv.

I bild Marcus Wallenberg samt mina medtalare Ulf Ranhagen, Sweco och professor på KTH – fokus miljö, arkitektur, samhälle, systemtänkande samt
Anna-Lisa Linden, professor sociologi, Lunds universitet – fokus befolkning, migration, samhällsstruktur.

3 500 kommunala sommarjobb

Idag presenterade Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) stadens satsning på sommarjobb. Totalt blir det 3595 jobb som erbjuds unga stockholmare i åldrarna 16-18 år. Jobben kommer vara i olika delar av stadens verksamheter, bolag och förvaltningar. Den totala fördelningen av jobb kan du hitta här, och hela satsningen kan man läsa mer om här.

Sommarjobb är viktiga. Det ger många en möjlighet att få en första rad på sitt CV, testa på att ha regelbundna tider och arbeta med andra, och ger självfallet en lön som stärker den egna självkänslan. Eftersom det är så viktigt så satsar vi från Stadshusalliansen så mycket på sommarjobben även i år.

Kommunen kan inte vara den enda som har sommarjobb. Företag och organisationer måste också se sin roll i samhället, och bereda plats för sommarjobbande unga. Detta är något jag tar upp i nästan alla mina möten med företag och organisationer: alla har vi ett ansvar för nästa generations stockholmare. Ulla har nu också skrivit ett öppet brev om det här, tillsammans med Swedbanks Mikael Wolf och Gröna Lunds VD Jan Roy.

Detta är en fråga som jag kommer att skriva mer om framöver. Tankar och uppslag välkomnas!