Reformer ger välfärd

På dagens DN Debatt pekar professor Magnus Henrekson och fil dr Andreas Bergh på några mycket viktiga saker: de goda tiderna som vi svenskar och stockholmare har åtnjutit över de senaste 10 åren är resultatet av ett reformarbete för att frigöra samhällets resurser, ett arbete som Kjell-Olof Feldt drog igång (och som vi från hans memoarbok lärt oss; utan större föreståelse från stora delar av socialdemokratin).

Avregleringar såsom öppnandet av bank- och penningväsendet, telekom och andra tjänster under regeringen Bildt, och den valfrihetsreform som regeringen Persson inte förmådde att backa från – alla har de skapat dynamik och nya arbetsmöjligheter, som i sin tur lett till allt stigande skatteintäkter som kunnat finansiera en sund och trygg välfärd. Alliansregeringen har tagit väsentliga kliv i såväl avreglering som sänkt skattetryck.

I de områden av landet där man följt med i detta öppnande av ekonomin har resurser strömmat till, och här i Stockholm ser vi nu hur allt fler vill flytta hit och bidra till vår positiva utveckling. Brookings institution listade Stockholm som en avde  8 urbana tillväxtområden som ligger utanför asien, vilket berättar om styrkan i vår ekonomi.

I stockholm har vi åtjnutit de mest direkta effekterna av avregleringarna, med världsledande ICT-kluster i Kista, och globala företag som lägger sina nordiska huvudkontor här.  Vi har sedan 2006 också satsat på låga skatter och effektiv service i välfärden. Vi har gått vidare med 80-talens frigörande reformer och jobbar hela tiden utifrån hur vi kan hjälpa stockholmarna i deras vardag – genom bättre tider i förskolan, enklare att beställa tjänster, eller att kunna få tag i en handläggare på de tider som passar yrkesarbetande.

På det viset stärker vi arbetslinjen, ger välfärd till behövande, och ser till att både skatter och arbetslöshet kan hållas på låga nivåer. Vad som är vänsterns alternativ är fortfarande höjt i dunkel.

”Stram budget får grön profil”

De som har läst mina veckobrev från de senaste veckorna, samt allmänt följt bloggen, har nog märkt att det har tagit mycket fokus och energi. Det handlar om att satsa för framtiden, ha bra prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget, hur många som har jobb och inkomster, arbetslöshetssiffror, och förberedelser inför sämre tider.

Svenska Dagbladet skriver idag om ett antal punkter i budgeten.

Det kommer att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är.

Det kommer heller inte bli någon skattesänkning. Som jag konstaterade till SvD så råder det stor osäkerhet i ekonomin liksom förra året, och vi har mycket stora investeringskostnader framför oss, med bland andra utbyggnader på skolans område.

Jag utesluter inte fler naturreservat framöver, och inte heller att vi kommer kunna sänka skatten under mandatperioden. Allt beror på hur vårt samhälle utvecklas och hur snabbt världsekonomin repar sig.

Under morgondagen kommer vi att presentera hela budgeten för Stockholms stad. Det kommer att bli mycket roligt. Jag kommer få återkomma med uppdateringar då.

Madeleine Sjöstedt har bloggat om vår rekordsatsning på kulturen.

Juholts skuggbudget dålig för barnfamiljer

jag har bara hunnit ögna igenom medierapporteringen om den skuggbudget som socialdemokraterna nu har presenterat, men det verkar vara ett omkok av tidigare (dåliga) förslag och ekonomiska önskedrömmar.

Den ”vägslitageavgift” som socialdemokraterna idag presenterar är exempelvis ett uppenbart och dåligt maskerat omkok av den kilometerskatt som de rödgröna föreslog i sin ekonomiska vårmotion, en skatt som skulle dra in 4 miljarder per år. Vad ska socialdemokraternas ”vägslitageavgift” nu dra in? 4 miljarder per år, alltså samma summa.

Det skulle kännas parodiskt, om det inte visade att socialdemokraterna fortfarande inte har lärt sig.  Jag har tidigare uppmärksammat att Miljöpartiet också vill införa en skatt på lastbilstransporter, och hur detta kommer göra maten dyrare för Stockholms barnfamiljer. Som jag skrev då:

Förslaget om en lastbilsskatt gör det nämligen dyrare att äta mejeriprodukter i allmänhet och ekologiskt i synnerhet för Stockholms familjer. Mjölk, ägg, ekologiska varor, och andra produkter som kommer direkt från svenska lantbrukare till Stockholms affärer kan inte fraktas på tåg, och då faller miljöpartiets lastbilsskatt precis på dessa varor!

Det skulle slå speciellt hårt mot barnfamiljer, som är storkonsumenter av mjölk, och alla som vill köpa från småskaliga jordbruk i Sverige. Höjda mjölk- och matpriser slår särskilt mot familjer med flera barn. Många mejerivaror är nödvändighetsvaror, dvs. de nästan måste konsumeras av alla – oavsett inkomst. Ju fler barn man har desto mer drabbas man av högre mejerivarupriser, vilket gör att miljöpartiets förslag slår otroligt hårt mot fattiga barnfamiljer.”

Sverige är ett stort land, som kräver goda kommunikationer och transporter, och med en bra och exportinriktad industri. Att i det läget lägga på extrakostnader, tunt dolt som kompensation för slitage, är bara att slå undan benen för alla de människor som varje dag går upp på morgonen, arbetar hårt, och ser till att sverige får exportinkomster.

Jag hoppas att få tid att kommentera socialdemokraternas budget mer, men av jag har sett så är det inte parodiskt: det är sorgligt.

Sten Nordins veckodagbok v.16

Hej!

I detta nyhetsbrev är rubrikerna

Sedan sist…
Glad påsk!
Inga skitjobb
Kulturtipset

Sedan sist…

har jag skrivit om att Stockholm är till för cyklister, bilister, fotgängare och andra, att Stockholmare betalar 50% av all skatt, och om Goda nyheter för Stockholms Hamn.

Glad påsk!

Till sist blir det så påsk! Den ihärdigt långa vintern understryks extra mycket av den sena påsken. Länge har vi nu väntat på sol och vila. Å andra sidan verkar vi nu få vårväder med råge som kompensation för detta.

Påsken har en särskild plats i mitt hjärta eftersom den, oavsett om den kommer i mars eller april, ändå markerar vårens början.

Jag gillar våra storhelger. De ger en chans att stanna upp, tänka lite extra på familj och vänner, läsa de olästa böckerna och promenera de ogjorda promenaderna.

Påsken har en god chans att vara en högtid för alla. Vi som får vara lite lediga bör verkligen skänka en tanke till alla de som håller vårt 24-timmars Stockholm igång även under helgdagarna.

Jag önskar även Karin Wanngård en skön påskhelg! Jag tror det kan behövas för det tunga värvet hon står inför, och jag ser fram mot många frejdiga debatter med Karin. Karin och jag har alltid kommit överens på ett personligt plan.

Den politiska skiljelinjen mellan Stockholms socialdemokrater och nya moderaterna verkar nu bli ännu tydligare. Det är arbetslinjen, Förbifart Stockholm, modern kollektivtrafik i alla delar av Stockholm – även i innerstaden – och sunda kommunala finanser.

Det var mycket Karin kastade över bord den första dagen. Något lär hon kanske ångra. Vi får se.

Inga skitjobb

Karin Wanngård är denna veckans politiska nyhet, och jag måste kommentera hennes uttalanden om vad som är bra jobb och inte.

Både Juholt och Wanngård har börjat markera vad som är bra jobb. Genom att brännmärka vissa yrken och vissa uppgifter bidrar de till stigmatiseringen och statusen hos vissa yrken och uppgifter. Det är sorgligt.

Alla arbeten behövs. Försök till exempel att ha en fungerande stad utan sophantering och städning – det går inte.

Att se ned på de som jobbar och sliter, och till råga på allt vilja höja skatten för dessa med låga inkomster, är inte ett sätt för att bygga framtidens jobb.

Som jag skrev i en bloggpost tidigare idag är det

”[D]ags att konstatera att arbetslinjen mer och mer lyser med sin frånvaro hos socialdemokratin.

Var jobb, egen inkomst och försörjning, och inkomster till välfärden, ska komma från är frågor som vi i alliansen har gjort till våra egna. Det hade varit roligt med en fajt om frågorna.

Nu känns det som walk-over från Wanngård.”

Kulturtipset

En kväll framöver ska hela familjen gå och se Tolstojs ”Anna Karenina” på Stadsteatern. Det ska bli spännande!

Tänk på att Stadsteatern har ett utmärkt biljettbokningssystem via hemsidan. Det finns sista minuten-biljetter oftare än man tror.

Trevlig Påsk!

Stockholmare betalar 50% av all skatt

Stockholmarna betalar hälften av alla statliga skatter som staten får in, trots att boende i Storstockholm bara står för 20 procent av befolkningen. Om detta skriver Handelskammaren idag.

Jag har tidigare konstaterat att trycket från den statliga inkomstskatten slår hårt mot stockholmarna, och att det är viktigt att åtgärda det. Den statliga inkomstskatten fungerar idag som en extra tröskel för alla som tagit sig tid för att plugga vidare, eller som erbjuds tunga och krävande arbeten. För ett växande och dynamiskt stockholm är det bara dåligt med en sådan effekt.

Här är regeringens besked om höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten bra, men det behövs mer. Arbetet måste fortsätta för att höja brytpunkterna ytterligare!

Sten Nordins Veckodagbok v15

Hej!

I detta nyhetsbrev är rubrikerna:

Sedan sist
Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna
370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad
Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys
Prisextra blir kvar i Hagastaden
Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan
Kulturtipset

Sedan sist…

Har jag skrivit om varför förenklad expertskatt är bra för Stockholm, vårproppen, och att TCO bannar Juholt för RUT-motståndet. Jag har även skrivit en debattartikel på DI Debatt om bostadsbyggande.

Invigning: Polhem 350 år

Den 15: nde april går startskottet för firandet av en av Sveriges största ingenjörer och välgörare, Christoffer Polhem. Under hela 2011 kommer denna mans livsgärningar att uppmärksammas.

Från hams barndoms Gotland, till Stockholm där han byggde en av våra slussar, Uppsala där han reparerade domkyrkans astronomiska urverk, och i Dalarna där han hade ett manufakturverk, alla ska de på något sätt uppmärksamma vad ingenjörer har gjort för Sverige.

Du kan läsa mer på jubileumsårets hemsida.

Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna

Trots att Stockholm bara står för 9 procent av befolkningen så står vi för 20 procent av all statlig inkomstskatt som betalas. Det är därför mycket angeläget att regeringen nu gör viktiga ändringar i beskattningen, speciellt när Stockholm utgör draglog åt resten av landets tillväxt.

Regeringens vårpropp kommer med välkomna nyheter för alla stockholmare. Ett ytterligare jobbskatteavdrag kommer göra det lättare för alla sjuksystrar, lärare och poliser i vårt län – människor på vanliga löner, som alla behöver få mer över i plånboken efter att skatten har betalats. Höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten kommer minska den skattens slagsida mot stockholmarna. Den statliga inkomstskatten slår med kuslig precision på de med högre utbildningar, nästan som en bestraffning. Det är bra att regeringen nu rejält höjer gränsen för den statliga inkomstskatten.

Till detta kommer förenklingarna av reglerna runt expertskatterna. Som jag skrev i en bloggpost som jag skrev när den biten avslöjades på DN Debatt:

Det går faktiskt inte att undvika att i internationella mått är den skatt som tillfälliga experter betalar alldeles för hög. De är nästan aldrig i Sverige länge nog för att åtnjuta de fördelar av bra förskolor och skolor, sjukvård och kultur, för att vårt skattetryck ska kännas motiverat.

Samtidigt behöver vi de här experterna. Det går inte heller att undvika faktumet att Sverige är ett litet land, och att vi inte kan få alla experter från vår egen befolkning så att säga.”

Totalt ger detta goda förutsättningar för att fler stockholmare ska få jobb, att fler ska kunna spara ihop en buffert för plötsliga utgifter, och att fler ska våga satsa tid och jobbiga CSN-lån på att skaffa sig en utbildning. Så bygger vi vidare på ett växande Stockholm som håller ihop.

370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad

I torsdags skrev jag på DI Debatt om behovet av snabbare handläggning av överklaganden när det gäller bostadsbyggen. Här måste staten göra sitt för att vi ska kunna bygga. Det är roligt att ta beslut om byggande, och ett sådant beslut tog vi i veckan – på kommunstyrelsen denna vecka tog vi beslut om att bygga 370 lägenheter i Fredriksdal, södra Hammarbyhamnen.

Med ett växande Stockholm kommer självfallet ett stort behov av bostäder. Alliansen har satt målet om 15 000 bostäder under mandatperioden, minst, och det kommer vi att nå.

Genom det bygger vi långsamt ihop Hammarby Sjöstad med resten av söder och Stockholm, och tillför fler bostäder till stockholms bostadsmarknad. Det kommer att vara ett bra tillskott till stockholms bostadsmarknad, och långsamt bygga samman Hammarby sjöstad med resten av staden. Bra tycker jag. Du kan läsa mer om beslutet här.

Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys

Efter valet 2010 har stockholmsmoderaterna haft en bred och förankrad grupp som har tittat på hur vi gjorde i valet, och vad vi kan lära oss av det. Det har skrivits en bra debattartikel av gruppen på newsmill om detta.

Personligen tycker jag att det är värt att uppmärksamma stockholmarnas sätter allt större betydelse vid immateriella värden som hälsa, miljö och god vilja. Det här tror jag bottnar i att vi är en modern och välmående stad, där de flesta har goda förhållanden, en bostad och ett jobb. Då är det naturligt att diskutera vad som är det goda samhället. För mig har det alltid varit självklart att politiken inte kan vara bara arbetslinjen. Stabila finanser är början på politiken, inte slutet. En politik för en modern storstad måste väga in både kultur och andliga värden, möjligheten för alla att bidra till sin närmiljö och andras välmående, men också platser och tillfällen för att lära sig och expandera sitt vetande. För mig som finansborgarråd går mycket energi åt till att se till att saker ”bara funkar”. Det ska vara lätt att välja förskola, och den förskolan ska ha bra öppettider. För att bara nämna ett vardagsnära exempel.

För att styra Stockholm måste man dock kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Samtidigt som hela stockholm idag faktiskt mår bättre och bättre, så finns det de behöver stöd och support i vardagen. För dessa handlar vardagen och politken väldigt mycket om materiella värden. Det kan vara unga mammor som går på försörjningsstöd och som inte går i skolan, eller barn som växer upp utan att se sina föräldrar någonsin gå till jobbet.

Här måste det finnas kraften för en politik som skapar jobb, både permanenta jobb för vuxna och sommarjobb för unga, varaktiga lösningar för att gå från bidrag till arbete, och stöd till de som hamnat efter. Här finns det också stora utmaningar.

Valanalysen innehåller mycket matnyttigt, men en av de viktigaste poängerna tror jag är att poltik inte är svart-vit, inte enkel. Det är ett komplicerat pussel av orsak och verkan, där alla inblandade måste kunna tänka i flera led. Det är politiker som inte inser detta som förlorat val i Stockholm. Därför kommer jag att fortsätta arbetet tillsammans med mina kollegor i fullmäktige och nämnder för att vidareutveckla moderaternas politik.

Hela valanalysen kan du läsa här.

Prisextra blir kvar i Hagastaden

Mitt i alla stora förändringar som sker i Stockholm och i det som ska bli Hagastaden så kommer det besked om att en sak faktiskt består: prisextra kommer fortsätta vara en prisvärd utpost i Hagastaden. Det betyder att norrmalmsbor och andra fortsatt kommer ha närhet till denna affär, även om mycket annat händer i området!

Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan

I veckan kom det en sammanställning över antalet barn i förskolan, och för första gången sedan vi började med dessa sammanställningar är det nu totalt 50 000 barn inskrivna på kommunala och enskilda förskolor. Det är ett fantastiskt roligt besked!

Största ”barnstadsdelen” är som väntat Södermalm med 6366 barn, följt av Enskede-Årsta-Vantor med 5345 barn, och på tredje plats Hägersten-Liljeholmen med 4691
Barn. Intressant är också att se hur de enskilda förskolorna och alternativen idag står för drygt 36 procent av verksamheten, och att den stadsdel som återigen utmärker sig är Södermalm där 50 procent av familjerna har valt enskilda alternativ för sina barn.

Vi har också skickat ut ett pressmeddelande om detta.

Kulturtipset
Just nu pågpr Stockholms filmfestival Junior, ett arrangemang för att visa bra och kvalitativa filmer för barn och unga – filmer som kanske inte skulle gå upp på vanliga biografer eller för vanliga biobesökare. Programmet slutar på lördag, så skynda dit! I programmet varvas visningar med att unga får skapa eget material.

Jag tycker att det är ett fantastiskt bra grepp för att vidgas ungas vyer och ge dem en chans att utforska världen. Du kan läsa mer hos Filmfestivalen.

Trevlig helg och glad påsk!

Regeringens goda besked för Stockholm

Imorgon släpps regeringens vårpropp, och idag kom fler positiva bud för Stockholm från Alliansen: ett ytterligare jobbskatteavdrag, höjda brytpunkter i den statliga skatten, och sänkt restaurangmoms. Detta är precis vad Stockholm behöver!

Stockholm växer idag med 2 full-lastade SL-bussar per dag, och genom att fler arbetar kan vi säkerställa att alla får en bra välfärd. Regeringens satsning på att det ska löna sig att arbeta gör att ännu fler stockholmare kan gå från utanförskap till arbete och en meningsfylld tillvaro, och att företag kan anställa den personal som de behöver. Vi ser att

Det måste också löna sig att utbilda sig, och för det kommer den höjda brytpunkten i den statliga inkomstskatten att vara mycket bra. Den statliga inkomstskatten var en gång i tiden en skatt som bara drabbade de yttersta höginkomsttagare, och var något fjärran från de flestas vardag. Idag ser verkligheten dock annorlunda ut. Av de 40 miljarderna som skatten håvar in till staten betalar Stockholmarna idag hela 20 procent av summan, trots att vi bara är 9 procent av befolkningen. Totalt står de boende i Stockholms län för 44 procent av all statlig inkomstskatt som betalas in – men länet står bara för 22 procent av landets befolkning.

Något som jag försvarade hårt i valrörelsen var också den sänkta restaurangmomsen, och jag är otroligt glad att se att det nu kan realiseras. Restaurangnäringen är en bransch med många små- och medelstora företag, och för många är det på en sådan arbetsplats som man får sin första jobberfarenhet. Det är en stor ungdomsarbetsgivare, och för att bryta ungdomsarbetslösheten behövs det krafttag. På samma sätt som sommarjobb är viktiga så är möjligheten till jobb på kvartersrestauranger viktiga för att fler ska kunna börja få in ett steg på arbetsmarknaden. Ur ett stockholmsperspektiv är det också bra att promenadstaden kompletteras med fler caféer och mysiga kvarters-restauranger, vilket också gynnar alla våra turister och besökare till vår vackra stad.

 

Bra om expertskatt i SvD

Regeringen la i helgen fram ett par skarpa förslag om skattelättnader för framtiden som de är beredda att titta på om ekonomin tillåter. Jag har sagt det föruti, och jag säger det igen: sunda statsfinanser är början till god politik, inte slutet. Nu ser vi hur alliansregeringens satsningar i gpda tider har stärkt oss genom finanskrisen, och att man nu kan satsa på saker som är viktiga för Sverige framöver.

En sån fråga är den skatt som utländska experter betalar. Det går faktiskt inte att undvika att i internationella mått är den skatt som tillfälliga experter betalar alldeles för hög. De är nästan aldrig i Sverige länge nog för att åtnjuta de fördelar av bra förskolor och skolor, sjukvård och kultur, för att vårt skattetryck ska kännas motiverat.

Samtidigt behöver vi de här experterna. Det går inte heller att undvika faktumet  att Sverige är ett litet land, och att vi inte kan få alla experter från vår egen befolkning så att säga.

Ett problem med expertskatten har varit att den är svårförutsägbar – vem är egentligen expert? Därför är regeringens öppning för att drastiskt förenkla reglerna och därmed locka fler experter till tillfälliga uppdrag i Sverige otroligt välkomna. Om genomfört kommer det här att gynna många Stockholmsföretag, och därmed öka både antalet jobb och resurserna till välfärden. Fler såna reformer!

Uppdatering 12/4/2011 klockan 11:33:

Noterar att det är fler än jag som länge efterfrågat en bättre expertskatt. Såhär skrev Carin Jämtin för ett par år sedan:

”I dag har Sverige en så kallad expertskatt som ger en viss skattelättnad till utländska nyckelpersoner. Men när jag träffar representanter för svenska storbolag blir det uppenbart att expertskatten är allt för begränsad till sin omfattning och för krånglig till sin konstruktion. I dag är det endast omkring 600 personer som har denna skatterabatt i Sverige. Detta kan jämföras med expertskatten i Danmark som omfattar omkring 2.000 personer. Därför bör det prövas om den svenska expertskatten kan utvidgas och förenklas.”


 

Femte steget i jobbskatteavdraget

I helgen presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt sin ambition att fortsätta sänka inkomstskatterna om svensk ekonomi fortsätter att utvecklas väl under året. Det har givit upphov till en hel del diskussioner inom Alliansen och i media. Jag tycker att diskussionen är bra och behövs. Jobbskatteavdraget är en viktig del av arbetslinjen och den politik vi i nya Moderaterna gick till val på.

Att sänka skatten är inte som vissa vill framställa det en omoralisk handling, tvärtom, det fortsatta arbetet med jobbskatteavdraget handlar om att göra det mer lönsamt att arbeta, och då framför allt för låg- och medelinkomsttagare. I stället för att öka människors beroende av staten genom högre skatter och ökade offentliga utgifter tror vi på medborgarnas förmåga att stå på egna ben, samtidigt som vi värnar den välfärd som vi alla behöver.

Läs/se mer om statsministerns ambitioner här.

Läs mer om jobbskatteavdraget här.

Beräkna jobbskatteavdraget här.

Vänstern vill höja skatten på jobb

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly säger i dagens Svenska Dagbladet att skatten för löntagarna skall höjas. Skattefrågan och skillnaderna mellan de tre vänsterpartierna och Alliansen blir allt tydligare. I Stockholms stad vill Carin Jämtin höja skatten med 60 öre vilket motsvarar 1 500 kronor för varje stockholmare med normal inkomst. En kännbar höjning, inte minst ovanpå de många skattehöjningar de röd-gröna partierna vill genomföra på riksplanet.