Ett moderniseringsmisslyckat (S) närmar sig Vänsterpartiet allt mer – Mitt veckobrev v.15

Efter valåret 2006 och igen 2010 lovade Socialdemokraterna att modernisera sin politik. Trots löften om förnyelse har partiets politik snarare föråldrats. Deras bortröstade utbildningsminister från 2006, Ibrahim Baylan (S), står åter i centrum i skolfrågan, men hur mycket nytänkande om skolan har han egentligen? Socialdemokraterna har närmat sig regeringens politik men ska samarbeta med (MP) och (V) som ogillar det fria skolvalet – något som 65 procent av föräldrar vill ha.

Socialdemokraternas nya ansikte i ekonomiska frågor, Magdalena Andersson, upprepade i veckan att hon och hennes s-kollegor står ”beredda att höja skatterna rejält” vid ett eventuellt maktskifte. I armkrok med Vänsterpartiet kan Socialdemokraterna återigen göra Sverige till världens högst beskattade land. Ett land som återigen kväver innovation, företagande och framtidstro. Jag lovar att arbeta hårt för att detta inte ska bli verklighet.

Vi måste tala om konsekvenserna av de rödgrönas politik
Den otroligt ansvarslösa och skadliga politik som Socialdemokraterna går till val på sätter extra press på oss inom Alliansen att leverera i valet. I årets valrörelse måste vi syna vad deras planer på höjda arbetsskatter innebär för jobben, vad höjda bidrag innebär för statsskulden och vad förslagen om privat näringsförbud inom skolan, vården och omsorgen innebär för valfriheten och föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn. Anledningen till att vi inom Alliansen måste prata om de rödgrönas politik är för att de själva inte vill tala om konsekvenserna av deras politik.

Läs mer

Stärkt stöd för Förbifart Stockholm

I dag släpptes en oberoende opinionsmätning om Förbifart Stockholm av DN/Ipsos. Den visar att stödet för Förbifart Stockholm vuxit till 72 procent från det redan höga stödet i mätningen augusti 2010. Resultatet i mätningen förvånar mig inte då stockholmarna har väntat länge på att få en förbifart. Till skillnad från Miljöpartiets nuvarande företrädare förstår stockholmarna att investeringar som görs i förbifarter både kommer korta restiden för bussarna och förbättra miljön.

Nästa år öppnar Norra Länken vilket är en typ av förbifart. Redan då kommer vi att kunna se fördelarna av en förbifart genom minskad tung trafik, bättre luft och ökad framkomlighet i delar av innerstaden. Då kommer Miljöpartiets tomma argument och vilseledande kampanjer mot Förbifart Stockholm att falla än mer platt.

I motsats till Miljöpartiet vill vi inom Moderaterna satsas på alla former av kollektivtrafik och miljösatsningar. Därför ställer vi inte vägar mot spår, tunnelbanan mot bussar eller pendeltågen mot förbifarter. Miljöpartiets ideologiska skygglappar kommer aldrig få gå förre miljön eller stockholmarnas bästa i Alliansens Stockholm. Om Karin Wanngård (S) kan garantera det samma i ett eventuellt rödgrönt Stockholm är tveksamt.

World Water Week 2013 inledd

I morse gick World Water Week av stapeln på Stockholmsmässan. World Water Week har funnits sedan 1991 och jag har nu haft förmånen att inledningstala hela sex gånger. En av höjdpunkterna på veckan är när Stockholm Water Prize delas ut. Detta år tilldelas det Dr. Peter Morgan. Se nominering här. Bland dagens talare står förutom vattenpristagaren, FN s vice generalsekreterare Jan Eliasson samt biståndsminister Gunilla Carlsson på schemat.

Intresset för World Water Week har vuxit under åren och i år fanns Danmarks  miljöministern Ida Auken balnd besökarna. Jag fick nöjet att samtala med Auken efter mitt inledningstal (se bild ovan). Det finns mycket att lära av varandra, vilket också är temat för årets vattenvecka.   

Stockholm skapar mötesplats och forum för hållbar stadsutveckling

Alliansen i Stockholms stadshus tog 2009 initiativet till att göra Norra Djurgårdsstaden till ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens främsta miljöstadsdelar och ett internationellt föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande.  För att nå våra högt ställda miljöambitioner inrättades ett innovationscenter 2010 som fick namnet NDSI (Norra Djurgårdsstaden Innovation). Nu vill vi ta ytterligare ett steg och utveckla NDSI till en arena och mötesplats för klimatpositiv och hållbar stadsutveckling.

Bilden ovan är en visionsbild av Norra Djurgårdsstaden

Målsättningen är att NDSI ska samla såväl privata som offentliga, akademiska och ideella aktörer och därmed utgöra en central mötesplats och forum för innovation, lärande och samarbete inom hållbar stadsutveckling.

När Norra Djurgårdsstaden står klart kommer det vara ett bra exempel på värdet av höga ambitioner och på den politisk drivkraft som behövs för att förverkliga dem. Genom detta sätter vi på oss ledartröjan och bevisar att Stockholm förtjänar såväl utmärkelsen som Europas första miljöhuvudstad som världens främsta föredöme inom hållbar stadsutveckling.

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäcksavgifter

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes på moderat initiativ januari 2010. Bakgrunden till förbudet var Hornsgatans dåliga luftkvalité. Läget var akut och Hornsgatan hade blivit en symbol för dålig stadsluft, något som verkligen inte är förenligt med Stockholms miljöprofil. Vårt agerande att införa dubbdäcksförbud, i kombination med en rad andra åtgärder, har visat sig ge goda resultat. Även vädret och vindarna de senaste åren kan ha bidragit positivt till stadsluftens kvalité vid Hornsgatan och andra utsatta gator, men jag är övertygad att våra samlade åtgärder varit avgörande till de förbättringar vi nu ser.

Vårt arbete med att förbättra stadsluften stannar inte vid Hornsgatan. Staden har också drivit en opinions/informationskampanj som uppmanat Stockholms bilister att frivilligt gå över till dubbfria vinterdäck. Att övergångsviljan är hög råder det inget tvivel om. Trenderna visar att dubbfria vinterdäck årligen ökar i popularitet. Det vi saknar nu är en dubbdäcksavgift liknande den som redan finns i Oslo. Med en sådan tror jag att vi kan få fler som inte är i behov av dubbdäck att frivilligt byta till dubbfritt. Bollen ligger nu hos regeringen för att möjliggöra detta, och jag uppmanar dem att arbeta skyndsamt i frågan.

Då frivilligheten att gå över till dubbdäck visat sig vara hög behöver inte en dubbdäcksavgift hamna på någon dramatisk nivå för att få genomslag. Vi ska inte isolera Stockholm från resten av landet, som exempelvis Vänsterpartiet vill med ett totalt dubbdäcksförbud. Det finns människor som har familj, vänner och arbete i norra Sverige. Vi ska visa respekt för att de känner ett behov av dubbdäck när de reser till och från Stockholm. Därför är en dubbdäcksavgift den rätta vägen för alla stockholmare.

Offensiv budget för Stockholm!

I dag presenterade jag tillsammans med mina allianskollegor Stockholms stads budget för 2013. Det är en offensiv budget för Stockholm med satsningar på välfärden, byggande och arbete. Individ- och familjeomsorgen, demensvården och arbete mot cannabis är bara några exempel inom det sociala området där vi ökar stadens satsningar. Stadens offensiva budget lägger också stort fokus på skola, miljö och ökad tillgänglighet.

På bilden ovan jag tillsammans med gruppledarna Lotta Edholm (FP), Per Ankesjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) på väg till presskonferensen.

På stadsmiljön, vilket är en viktig fråga för många stockholmare, gör vi också en offensiv satsning. Exempelvis lägger vi åtta miljoner på upprustning av naturreservat och fem miljoner på ett ljusprogram för en attraktivare och tryggare stad. På kultursidan höjer vi anslaget till Stadsteatern, bygger ut Liljevalchs konsthall och öppnar stadens museer alla dagar i veckan under högsäsongen juni-september. 40 miljoner kommer också att gå till bibliotek i ytterstaden, ökad tillgång till kulturskolan samt besöksgenerande insatser för de publika verksamheterna.


På bilden ovan ser du en del av presentationen som berör byggande

Stockholm stad har en stark ekonomi. Detta har vi tack vare att Alliansen tagit ansvar för staden sedan 2006 och möjliggör en offensiv budget som denna. Med andra ord finansierar vi välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin. I budgeten för nästa år kommer vi även att ha utrymme att sänka skatten med 15 öre. Varje skattesänkning i sig må ha en liten inverkan på stockholmarnas privatekonomi. Men i det större perspektivet, tillsammans med regeringens jobbskatteavdrag och tidigare sänkta kommunalskatter, ger det riktiga och betydelsefulla resultat. Sedan Alliansen fick majoritet i Stockholms stads kommunfullmäktige 2006 har kommunalskatten sänkts med hela 75 öre. Det innebär att en undersköterska fått en skattelättnad på över 2000 kr per år.


Stort medialt intresse vid dagens presskonferens. På bilden ovan intervjuas jag av SVT.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för ekonomin som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkning vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Om drygt en timme (11.00) offentliggörs stadens budget för 2013. En del av budgeten har redan uppmärksammats av media. För ett axplock, ta del av länkarna nedan.

Nu satsar vi ytterligare 15 miljoner på feriejobben (Dagens Nyheter)

Fler behöriga till gymnasiet (Sveriges Radio)

13 miljoner satsas för grönare Stockholm (Sveriges Radio)

Kulturhuset och Stadsteatern kan slås ihop (SVT)

Liljevachs bygger ut för 70 miljoner (Svenska Dagbladet)

Tre miljoner till anhöriga till demenssjuka (ABC, SVT)

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

I våras väckte Vänsterpartiet uppmärksamhet efter ett politiskt utspel om totalförbud av dubbdäck i Stockholms innerstad. Samtidigt som staden vill minska partikelhalterna från dubbdäck vill vi inte stänga Stockholm för de som bor eller har behov av att ta sig till delar av vårt land där dubbdäck utgör en viktig säkerhetsfunktion. Med anledning av detta föreslog trafikborgarrådet Ulla Hamiltons (M) och jag i våras att Stockholm bör utreda möjligheten att införa en dubbavgift likt det som Oslo framgångsrikt har gjort.

I dagens DN Stockholmsdebatt kan vi läsa om att miljöminister Lena Ek (C) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är beredda att driva frågan. De skriver mycket riktigt i sin artikel att det vore en ansvarsfull miljöpolitik som samtidigt tillgodoser en växande stads behov av transporter. Stockholm ska inte stängas av för människor som är i behov av dubbdäck och därför är en dubbdäcksavgift av norsk modell att föredra.

Vänsterpartiets kontroversiella förslag skulle isolera Stockholm

De senaste sex åren har Stockholmsalliansen tagit stadens luftkvalitetsproblem på allvar. Forskning har visat att dubbdäck allvarligt påverkar luftkvalitén och därför arbetas det nu med att minska användandet i utsatta områden. I arbetet med att förbättra luftkvalitén har Stockholmsalliansen bland annat infört lokala dubbdäcksförbud på Hornsgatan på Södermalm med goda erfarenheter. I Oslo finns ett avgiftssystem för dubbdäck, ett koncept som visat sig ge goda resultat. Staden vill nu att Riksdag och Regering öppnar för ett liknande system med avgifter för att minska partikelhalter från dubbdäck.

På DN Stockholmdebatt i dag kräver Vänsterpartiet ett totalförbud för dubbdäcksanvändning i Stockholms innerstad. Ett totalförbud skulle skapa en mycket besvärlig och krånglig situation för de stockholmare och besökare som är i behov av att använda dubbdäck. Människor från alla delar av landet har bosatt sig i Stockholm, och många har kvar vänner och familjer i delar av landet där dubbdäck behövs för bättre och säkrare framkomlighet. Ett totalt dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad skulle försvåra för människor från framförallt norra delar av Sverige att besöka Stockholm.

Vänsterpartiets krav om totalt dubbdäcksförbud visar därför ingen hänsyn till världen som finns utanför Stockholm innerstad. I dagens debattartikel försöker Vänsterpartiet även få det att låta som om dubbdäck inte har någon säkerhetsaspekt över huvud taget. Det är inte, för att uttrycka det försiktigt, en oomstridd uppfattning. Därför bör avgifter gå före generella förbud för att låta människor välja själva. Om Vänsterpartiet är övertygade om den saken så undrar jag vad som hindrat dem från att föreslå ett totalt dubbdäcksförbud i hela Sverige.

Stockholm +40

 I dag välkomnade jag deltagare från hela världen då startskottet gick för konferensen Stockholm +40. Konferensen är en stor internationell miljökonferens som även uppmärksammar att Stockholm var värd när den första internationella konferensen i sitt slag ägde rum för 40 år sedan. Det har varit en fantastisk resa sedan 1972 och världen och Stockholm har gjort stora framsteg. Själv fick jag tillfälle att berätta om Hammarby sjöstad men även att man faktiskt kan bada mitt i staden. Det gick inte på sjuttiotalet! På bilden ovan syns jag med de båda värdministrarna Gunilla Carlsson och Lena Ek.

 

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot att följa konferensen under veckan. Det är en stor glädje och stolthet att ha konferensen här igen!