Skriver på DN Debatt om Stockholms framtid

Idag skriver jag på DN Stockholmsdebatt (finns inte publicerat på nätet ännu verkar det som) om vad jag tycker borde finnas med i regeringens budget. Självfallet inser jag att det i dessa stormiga finansiella tider inte finns plats för allt som stockholm behöver, och mycket av det som läggs av regeringen och anders borg gagnar Stockholm, men det finns ändå satsningar som är avgörande.

Det jag tar upp är en förändring av balanskravet som ger Sveriges kommuner rådighet över ekonomiska överskott,  en fortsatt förändring och utveckling av den s.k expertskatten för att Sverige och Stockholm ska kunna attrahera internationell kompetens, ytterligare satsningar på Forskning och Utveckling (FoU) – fler studieplatser inom matematik och teknik till Stockholmsregionens akademiska säten, och att vi påbörjar arbetet för byggandet av Östra länken för ökad framkomlighet i regionen.

Speciellt frågan om Östra länken är viktigt. Jag skriver:

“Slutligen går det inte att nog understryka vikten av satsningar för framkomlighet i Stockholm. Stockholmarna tog i valet 2010 klart och tydligt ställning för byggandet av Förbifart Stockholm. För att underlätta framkomligheten i hela regionen och samtidigt förbättra miljön i en hårt trafikerad innerstad krävs att regeringen börjar arbetet med Östra länken; en förbindelse för bil och kollektivtrafik öster om Stockholm. Vid byggandet av Östra länken kan man dessutom gärna prova nya finansieringsmodeller. Sammantaget skulle vi äntligen få den ringled som Sveriges huvudstad så väl behöver och jag längtar efter!”

Uppdatering 16:63:

Nu med LÄNK!

Sten Nordins Veckodagbok v15

Hej!

I detta nyhetsbrev är rubrikerna:

Sedan sist
Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna
370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad
Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys
Prisextra blir kvar i Hagastaden
Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan
Kulturtipset

Sedan sist…

Har jag skrivit om varför förenklad expertskatt är bra för Stockholm, vårproppen, och att TCO bannar Juholt för RUT-motståndet. Jag har även skrivit en debattartikel på DI Debatt om bostadsbyggande.

Invigning: Polhem 350 år

Den 15: nde april går startskottet för firandet av en av Sveriges största ingenjörer och välgörare, Christoffer Polhem. Under hela 2011 kommer denna mans livsgärningar att uppmärksammas.

Från hams barndoms Gotland, till Stockholm där han byggde en av våra slussar, Uppsala där han reparerade domkyrkans astronomiska urverk, och i Dalarna där han hade ett manufakturverk, alla ska de på något sätt uppmärksamma vad ingenjörer har gjort för Sverige.

Du kan läsa mer på jubileumsårets hemsida.

Vårbudgeten: ett steg mot mindre beskattning av Stockholmarna

Trots att Stockholm bara står för 9 procent av befolkningen så står vi för 20 procent av all statlig inkomstskatt som betalas. Det är därför mycket angeläget att regeringen nu gör viktiga ändringar i beskattningen, speciellt när Stockholm utgör draglog åt resten av landets tillväxt.

Regeringens vårpropp kommer med välkomna nyheter för alla stockholmare. Ett ytterligare jobbskatteavdrag kommer göra det lättare för alla sjuksystrar, lärare och poliser i vårt län – människor på vanliga löner, som alla behöver få mer över i plånboken efter att skatten har betalats. Höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten kommer minska den skattens slagsida mot stockholmarna. Den statliga inkomstskatten slår med kuslig precision på de med högre utbildningar, nästan som en bestraffning. Det är bra att regeringen nu rejält höjer gränsen för den statliga inkomstskatten.

Till detta kommer förenklingarna av reglerna runt expertskatterna. Som jag skrev i en bloggpost som jag skrev när den biten avslöjades på DN Debatt:

Det går faktiskt inte att undvika att i internationella mått är den skatt som tillfälliga experter betalar alldeles för hög. De är nästan aldrig i Sverige länge nog för att åtnjuta de fördelar av bra förskolor och skolor, sjukvård och kultur, för att vårt skattetryck ska kännas motiverat.

Samtidigt behöver vi de här experterna. Det går inte heller att undvika faktumet att Sverige är ett litet land, och att vi inte kan få alla experter från vår egen befolkning så att säga.”

Totalt ger detta goda förutsättningar för att fler stockholmare ska få jobb, att fler ska kunna spara ihop en buffert för plötsliga utgifter, och att fler ska våga satsa tid och jobbiga CSN-lån på att skaffa sig en utbildning. Så bygger vi vidare på ett växande Stockholm som håller ihop.

370 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad

I torsdags skrev jag på DI Debatt om behovet av snabbare handläggning av överklaganden när det gäller bostadsbyggen. Här måste staten göra sitt för att vi ska kunna bygga. Det är roligt att ta beslut om byggande, och ett sådant beslut tog vi i veckan – på kommunstyrelsen denna vecka tog vi beslut om att bygga 370 lägenheter i Fredriksdal, södra Hammarbyhamnen.

Med ett växande Stockholm kommer självfallet ett stort behov av bostäder. Alliansen har satt målet om 15 000 bostäder under mandatperioden, minst, och det kommer vi att nå.

Genom det bygger vi långsamt ihop Hammarby Sjöstad med resten av söder och Stockholm, och tillför fler bostäder till stockholms bostadsmarknad. Det kommer att vara ett bra tillskott till stockholms bostadsmarknad, och långsamt bygga samman Hammarby sjöstad med resten av staden. Bra tycker jag. Du kan läsa mer om beslutet här.

Klar: Stockholmsmoderaternas valanalys

Efter valet 2010 har stockholmsmoderaterna haft en bred och förankrad grupp som har tittat på hur vi gjorde i valet, och vad vi kan lära oss av det. Det har skrivits en bra debattartikel av gruppen på newsmill om detta.

Personligen tycker jag att det är värt att uppmärksamma stockholmarnas sätter allt större betydelse vid immateriella värden som hälsa, miljö och god vilja. Det här tror jag bottnar i att vi är en modern och välmående stad, där de flesta har goda förhållanden, en bostad och ett jobb. Då är det naturligt att diskutera vad som är det goda samhället. För mig har det alltid varit självklart att politiken inte kan vara bara arbetslinjen. Stabila finanser är början på politiken, inte slutet. En politik för en modern storstad måste väga in både kultur och andliga värden, möjligheten för alla att bidra till sin närmiljö och andras välmående, men också platser och tillfällen för att lära sig och expandera sitt vetande. För mig som finansborgarråd går mycket energi åt till att se till att saker ”bara funkar”. Det ska vara lätt att välja förskola, och den förskolan ska ha bra öppettider. För att bara nämna ett vardagsnära exempel.

För att styra Stockholm måste man dock kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Samtidigt som hela stockholm idag faktiskt mår bättre och bättre, så finns det de behöver stöd och support i vardagen. För dessa handlar vardagen och politken väldigt mycket om materiella värden. Det kan vara unga mammor som går på försörjningsstöd och som inte går i skolan, eller barn som växer upp utan att se sina föräldrar någonsin gå till jobbet.

Här måste det finnas kraften för en politik som skapar jobb, både permanenta jobb för vuxna och sommarjobb för unga, varaktiga lösningar för att gå från bidrag till arbete, och stöd till de som hamnat efter. Här finns det också stora utmaningar.

Valanalysen innehåller mycket matnyttigt, men en av de viktigaste poängerna tror jag är att poltik inte är svart-vit, inte enkel. Det är ett komplicerat pussel av orsak och verkan, där alla inblandade måste kunna tänka i flera led. Det är politiker som inte inser detta som förlorat val i Stockholm. Därför kommer jag att fortsätta arbetet tillsammans med mina kollegor i fullmäktige och nämnder för att vidareutveckla moderaternas politik.

Hela valanalysen kan du läsa här.

Prisextra blir kvar i Hagastaden

Mitt i alla stora förändringar som sker i Stockholm och i det som ska bli Hagastaden så kommer det besked om att en sak faktiskt består: prisextra kommer fortsätta vara en prisvärd utpost i Hagastaden. Det betyder att norrmalmsbor och andra fortsatt kommer ha närhet till denna affär, även om mycket annat händer i området!

Nytt rekord: 50 000 barn i förskolan

I veckan kom det en sammanställning över antalet barn i förskolan, och för första gången sedan vi började med dessa sammanställningar är det nu totalt 50 000 barn inskrivna på kommunala och enskilda förskolor. Det är ett fantastiskt roligt besked!

Största ”barnstadsdelen” är som väntat Södermalm med 6366 barn, följt av Enskede-Årsta-Vantor med 5345 barn, och på tredje plats Hägersten-Liljeholmen med 4691
Barn. Intressant är också att se hur de enskilda förskolorna och alternativen idag står för drygt 36 procent av verksamheten, och att den stadsdel som återigen utmärker sig är Södermalm där 50 procent av familjerna har valt enskilda alternativ för sina barn.

Vi har också skickat ut ett pressmeddelande om detta.

Kulturtipset
Just nu pågpr Stockholms filmfestival Junior, ett arrangemang för att visa bra och kvalitativa filmer för barn och unga – filmer som kanske inte skulle gå upp på vanliga biografer eller för vanliga biobesökare. Programmet slutar på lördag, så skynda dit! I programmet varvas visningar med att unga får skapa eget material.

Jag tycker att det är ett fantastiskt bra grepp för att vidgas ungas vyer och ge dem en chans att utforska världen. Du kan läsa mer hos Filmfestivalen.

Trevlig helg och glad påsk!

Bra om expertskatt i SvD

Regeringen la i helgen fram ett par skarpa förslag om skattelättnader för framtiden som de är beredda att titta på om ekonomin tillåter. Jag har sagt det föruti, och jag säger det igen: sunda statsfinanser är början till god politik, inte slutet. Nu ser vi hur alliansregeringens satsningar i gpda tider har stärkt oss genom finanskrisen, och att man nu kan satsa på saker som är viktiga för Sverige framöver.

En sån fråga är den skatt som utländska experter betalar. Det går faktiskt inte att undvika att i internationella mått är den skatt som tillfälliga experter betalar alldeles för hög. De är nästan aldrig i Sverige länge nog för att åtnjuta de fördelar av bra förskolor och skolor, sjukvård och kultur, för att vårt skattetryck ska kännas motiverat.

Samtidigt behöver vi de här experterna. Det går inte heller att undvika faktumet  att Sverige är ett litet land, och att vi inte kan få alla experter från vår egen befolkning så att säga.

Ett problem med expertskatten har varit att den är svårförutsägbar – vem är egentligen expert? Därför är regeringens öppning för att drastiskt förenkla reglerna och därmed locka fler experter till tillfälliga uppdrag i Sverige otroligt välkomna. Om genomfört kommer det här att gynna många Stockholmsföretag, och därmed öka både antalet jobb och resurserna till välfärden. Fler såna reformer!

Uppdatering 12/4/2011 klockan 11:33:

Noterar att det är fler än jag som länge efterfrågat en bättre expertskatt. Såhär skrev Carin Jämtin för ett par år sedan:

“I dag har Sverige en så kallad expertskatt som ger en viss skattelättnad till utländska nyckelpersoner. Men när jag träffar representanter för svenska storbolag blir det uppenbart att expertskatten är allt för begränsad till sin omfattning och för krånglig till sin konstruktion. I dag är det endast omkring 600 personer som har denna skatterabatt i Sverige. Detta kan jämföras med expertskatten i Danmark som omfattar omkring 2.000 personer. Därför bör det prövas om den svenska expertskatten kan utvidgas och förenklas.”