Fler 5 åringar i förskola och större marginaler för småbarnsfamiljer

I dagens DN presenterar jag tillsammans med socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) ett moderat vallöfte om avgiftsfri förskola för femåringar, där vi vill att verksamheten skall bli mer skolliknande Vi vill göra detta av många anledningar men främst för att stärka skolan och utjämna den klyfta vi ser mellan stadsdelarna. Exempelvis går 97 procent av barnen i förskola på Östermalm och bara 83 procent i Skärholmen.

Att fler barn går i förberedande skolverksamhet stärker svensk skola långsiktigt. Den avgiftsfria skoldelen sänker också trösklarna in på arbetsmarknaden. I vissa stadsdelar är förvärvsfrekvensen bland kvinnor under 50 procent. Det måste förändras

Med denna reform skulle småbarnsfamiljer spara drygt 10 000 kronor genom att ta bort avgiften. Då ger vi både småbarnsfamiljer lite större ekonomiska marginaler samtidigt som vi ökar antalet barn i förskolan.

Läs gärna artikeln i sin helhet här

Alliansens valmanifest har nu presenterats!

I dag presenterade jag tillsammans med mina allianskollegor i Stockholms stad vårt gemensamma valmanifest. Jag inledde dagens presskonferens med att lova hela presskåren som fanns på plats en middag om de rödgröna mot alla odds skulle komma överrens om ett gemensamt alternativ till väljarna.

Alliansens manifest som vi i dag presenterade har fokus på fler jobb och bostäder i Stockholm. Med en fortsatt tillväxtorienterad politik ska Stockholm få 140 000 nya jobb fram till 2020. Ett fortsatt Allianslett Stockholm är den enda garanten för detta. Andra viktiga delar är i vår framtidsvision för Stockholm är skolan och våra miljösatsningar. Ta gärna del av valmanifestet som går att ladda ner här.

Ta också gärna del av vårt pressmeddelande här.

Rödgröna skattehöjningar hotar strypa Sveriges motor

I går skrev finansminister Anders Borg (M), Kristoffer Tamsons, valledare för Moderaterna i Stockholms läns landsting och jag på DN debatt om hur de rödgrönas skattepolitik slår mest mot Stockholm. Mer än en tredjedel av Socialdemokraternas föreslagna skattehöjningar drabbar Stockholm. De rödgröna ser Stockholm som en bankomat med fri dragningsrätt.

Genom att slå hårt mot Stockholm som är Sveriges tillväxtmotor hotas utvecklingen och jobben i hela Sverige.

Ta del av debattartikeln i sin helhelt här 

Det blir ännu mer tunnelbana i Stockholm

Nu på förmiddagen har regeringen presenterat ett stort infrastrukturpaket som innehåller höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och mer tunnelbana i Stockholm.

I höstas presenterades nio nya tunnelbanestationer i Stockholm och helt nya bansträckningar till Nacka och Arenastaden. Nu pekar regeringen ut en förlängning av linjen till Arenastaden mot nordost och tunnelbana mellan Hagsätra och Älvsjö som viktiga komponenter i ett växande Stockholm.

Det är mycket glädjande att regeringen är så tydligt på offensiven när det gäller infrastrukturen i Stockholm och andra delar av Sverige som vill fortsäta att växa. Med ännu mer tunnelbana och höghastighetståg till Göteborg och Malmö skapar alliansregeringen verkligen rätt förutsättningar för tillväxt i hela Sverige.

Valfrihet, Bromma och Förbifarten

Idag deltog jag i Dagens Samhälles intervjuserie i Almedalen. Ämnen var Stockholms utveckling och utmaningar. Givna punkter att ta upp var valfriheten inom skol- och välfärdsområdet som jag tycker är bland det bästa som genomförts i Stockholm de senaste åtta åren. Äldre ska själva kunna välja sin hemtjänst och föräldrar ska kunna välja skola åt sina barn. Det ska inte politiker göra åt dem.

Andra tunga frågor som behandlades var Bromma flygplats och Förbifarten. Inte minst under Almedalsveckan märks det hur viktigt Bromma är för hela landet eftersom många av politikerveckans deltagare har flugit till Visby därifrån.

Även Förbifarten togs upp under intervjun. Det är märkligt att det fortfarande finns motståndare till att Stockholm ska få en förbifart som skonar innerstaden från fordonstrafik. En förbifart har behövts i minst 30 år och nu kommer det äntligen bli av om inte Miljöpartiet lägger krokben i sista stund. Klarar Socialdemokraterna i Stockholm av att stå upp för Förbifarten?

Det bästa är nog om vi slipper få veta. Därför företräder jag en allians som står upp för det som behövs för Stockholms fortsatta utveckling. Mer valfrihet, en aktiv Bromma flygplats och Förbifart Stockholm.

Frågor som Karin Wanngård (S) är skyldig stockholmarna svar – Mitt veckobrev v. 25

(S) måste ge besked

I går kunde vi läsa i Aftonbladet de femton frågor som Alliansens partiledare kräver att Stefan Löfven (S) ger besked om innan valet. Frågorna är befogade då de rödgröna partierna är så splittrade i viktiga frågor. Alla väljare har rätt att veta vad konsekvenserna är när man röstar på ett parti. Och som största oppositionsparti är det ansvarslöst av Socialdemokraterna att spela med så många osäkra kort.

​I Stockholm stad är de rödagröna företrädarna lika oense, om inte mer, än sina partiledare. Därför vill jag nu ge oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) en möjlighet att svara på viktiga frågor om Stockholms framtid.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms stadshus har skapat en populistisk tävling om vem av dem som kan vara mest tillväxtfientlig och längst ut på vänsterkanten.

En sådan politik sätter mycket av det som stockholmarna tar för givit, exempelvis rätten att själv välja skola. Mina frågor till Karin Wanngård är följande:

Frågor till Karin Wanngård

1.    Kommer du att tillåta Miljöpartiet och Vänsterpartiet att stänga 126 skolor i
Stockholm stad? Läs mer här  

2.    Kommer du att ge vika för Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav att stoppa
Stockholms chans att äntligen få en förbifart som leder trafik runt Stockholms
innerstad? Läs mer här  

3.    Hur många hemtjänstföretag inom äldreomsorgen kommer ni att lägga ner?

4.    Kommer det fria skolvalet att avskaffas med rödgrönt styre och därmed beröva
föräldrar och elever rätten att välja skola?
Läs mer i ett av mina tidigare veckobrev här.

5.    Kommer Bromma flygplats att stängas trots att Brommaflygen enligt Trafikverket
inte får plats på Arlanda?

6.    Kommer du ha möjlighet att bygga några nya bostäder i Stockholm stad med
tanke på att Miljöpartiets byggplaner endast kan genomföras om Bromma
flygplats stängs?

7.    Kommer Nya Slussen få byggas klart med rödgrönt styre?

8.    Kommer Miljöpartiet lyckas stoppa planerna för Grimsta Idrottsplats?

9.    Kommer kommunalskatten höjas? Och hur mycket?
(S) förslag 321 miljoner, (MP) förslag 535 miljoner och (V) förslag 1,3 miljarder.

10. Och till slut, kommer du Karin Wanngård att vädja till din partiledning att ompröva
sin stockholmsfientliga politik? Allt från dubbelstöten och höjda utjämningsskatter
till höjda jobbskatter och halverade RUT-avdrag slår främst mot stockholmarna.
Läs mer

Stockholms växtkraft skapar livskvalitet

Idag fattar kommunstyrelsen i Stockholms stad beslut om Tertialrapport 1. Rapporten visar på fortsatt god ekonomisk utveckling i Stockholm med ett starkt resultat trots en omvärld som fortfarande inte helt återhämtat sig från de senaste årens ekonomiska svårigheter. Helårsprognosen för 2014 års resultat visar efter budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 435 mnkr.

Att Stockholms stad fortsätter att uppvisa goda ekonomiska resultat är en frukt av ansvarsfull politik och att många människor i arbetsför ålder lockas till Stockholm och att människor som redan bor här hittar jobb.

Stadens starka ekonomi möjliggör stora satsningar på välfärden och kollektivtrafiken. På så sätt är stadens växtkraft en förutsättning för den starka ekonomin och i sin tur en förutsättning för mer välfärd, mer kollektivtrafik och ett enklare liv med mer livskvalitet för alla stockholmare.

En av de riktigt stora satsningarna vi gör i årets T1:a är att avsätta 101 miljoner kronor till höjda lärarlöner: Detta läggs ovanpå den redan avtalade årliga lönehöjningen. På detta sätt vill vi visa allvar med vår vilja att rekrytera fler lärare och belöna våra redan duktiga lärare än mer.

M tar på sig ledartröjan för fler studentbostäder

I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa om att Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé och bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm föreslår ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan. Detta är mycket välkommet då det idag tar allt för lång tid från det att beslut om nya studentbostäder fattas till dess att studenter i behov av bostad kan flytta in.
Sedan valet 2010 har vi inom Alliansen i Stockholm stad fattat beslut om hela 7 500 studentbostäder. En lägesrapport om dessa bostäder kan du ta del av på stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) hemsida här. Det är påfrestande att vårt offensiva arbeta för fler studentbostäder fastnar i dagens system. Av dessa 7 500 studentbostäder har nämligen bara 750 blivit inflyttningsklara vilket är på tok för lite. Jag välkomnar därför i allra högsta grad ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan.

Det är tre konkreta förslag som Tobé och Öholm i dag presenterade för en ny svensk studentbostadsmarknad. Första förslaget går ut på att Statliga Akademiska hus ska få i uppdrag att förmedla och eventuellt även bygga studentbostäder. Det andra förslaget är att lärosätena i större utsträckning också ska kunna förmedla studentbostäder, något som i dag bara är tillåtet med dispens. Och det sista förslaget, och kanske det viktigaste, går ut på att göra det lättare att bygga studentbostäder. Här handlar det om allt från att se över minimumkravet på storlekar till vilka platser som bostäderna ska kunna byggas. Norge lyft som ett bra exempel på hur detta kan gå till och det gläder mig att Moderaterna har tagit på sig ledartröjan för en ny svensk studentbostadsmarknad.