(S) förslag drabbar unga och företag

Socialdemokraterna vill fördubbla krogmomsen och fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Ett destruktivt tilltag som allvarligt riskerar att hota inte minst ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Svensk besöksnäring – Visita – har reagerat kraftigt mot (S) förslag och kallar det för Dubbelstöten, då det slår skoningslöst mot både unga och företagen. Besöksnäringens företag är ofta små, med låga vinstmarginaler. För många företag skulle Dubbelstöten innebära att en liten vinst vändes till en förlust och för att motverka effekterna kommer företag – oavsett storlek – tvingas att antingen höja priserna och/eller säga upp personal.

Det är inte en ansvarsfull politik. Alliansen har arbetat hårt under snart åtta år för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, för att få fart på både ekonomi och sysselsättning. Och det har lyckats. Över 200 000 fler människor är idag sysselsatta jämfört med 2006. (S) politik riskerar att i ett slag vända upp och ned på denna utveckling, vilket också blev tydligt i gårdagens Agenda när Annie Lööf (C) tog debatten mot Mikael Damberg (S).

 

Vi moderater tror på Stockholm – mitt veckobrev v. 13

Stockholm har blivit bättre!

Snart åtta år har gått sedan Moderaterna, tillsammans med övriga Allianspartier, fick förtroendet att leda Stockholm. Mycket har skett sedan dess. Stockholm är idag en öppen stad med ett glädjande stort utbud av alltifrån aktörer till inriktningar av till exempel välfärdstjänster. Oavsett språk, sexuell läggning eller religionsinriktning kan stockholmare på ålderns höst numera finna ett omsorgsboende som tillgodoser de individuella önskemål och krav man har. Detsamma gäller andra delar av välfärden. Det är fantastiskt! Och något som stockholmarna själva uppskattar.

Det är dock lätt att glömma bort vad som blivit bättre, vad som gjorts och hur det faktiskt såg ut tidigare. Därför har Moderaterna i Stockholm sammanställt en vitbok över den senaste mandatperioden. Där kan alla ta del av hur vi bidragit till att göra Stockholm bättre. Här några exempel:

  • Sedan 2007 har Stockholms stad varje år fått högsta kreditbetyg (AAA)
  • Sedan 2006 har sysselsättningen i Stockholm ökat med 99 000 personer
  • Sedan 2007 har över 24 000 unga stockholmare fått kommunalt sommarjobb
  • Sedan 2006 har den genomsnittliga barngruppen i förskolan minskat från 16,6 barn (2006) till 15,2 barn (2012).
  • Sedan 2010 har vi fattat beslut om 7 146 nya studentlägenheter
  • Sedan 2010 har vi också genomfört en historisk satsning på äldreomsorgen om 1,1 miljarder kronor

  Läs mer

Katarinahissens framtid säkrad

I samband med ombyggnationen av Slussen har oroade röster stundtals höjts angående Katarinahissens framtid. För mig har det alltid varit en självklarhet att Katarinahissen ska finnas kvar och spela en viktig roll i nya Slussen och för tillgängligheten till Mosebacke.

Nu har Stockholms stad och Folksam, som äger Katarinahissen, kommit överens om att staden går in som delägare i hissen, ansvarar för upprustningen i utbyte mot att Folksam sköter drift och underhåll framtiden.

På så sätt säkrar vi framtiden för denna kulturinstitution – som om ca fem år kommer vara ett landmärke på nya Slussen och i den blivande Katarinaparken.

Efterlysning av verksamhet i Gasklocka 1!

I den större av Ferdinand Bobergs Gasklockor i Norra Djurgårdsstaden kommer det bli en internationell gästspelscen – det är känt sedan länge.  Vad som ska ske i den andra Gasklockan är ännu inte klart. Därför bjuder Stockholms stad in alla intressenter att ansöka om att få bedriva sin verksamhet i Gasklocka 1.

Kriterierna är enkla: verksamheten ska vara publik och öppen för alla, den måste vara ekonomiskt hållbar och framförallt så ska den stå i samklang med den kulturella prägel som gasverksområdet kommer att få.

Byggnaderna i gasverksområdet har ett högt kulturhistorisk värde och det är av yttersta vikt att hitta en verksamhet som passar väl in i Norra Djurgårdsstaden. Staden kommer därför att bedöma hur väl förslagen samspelar med kulturscenen som ska byggas i Gasklocka 2.

Mer information finner ni här.

Situationen i Ukraina fortsatt oroväckande

Dagar, ja veckor, har nu gått sedan oroligheter briserade i Ukraina. Vi har sett en underlig folkomröstning och ett ryskt intåg på ukrainsk mark som väcker både frågor och farhågor. Stormningar av militära anläggningar på Krimhalvön har fortsatt under helgen och nu varnar Nato för att den ryska truppuppbyggnaden längs Ukrainas gräns är en förberedelse för nya attacker.

Hittills tycks Ryssland döva för omvärldens invändningar och sanktioner rycker som en följd allt närmare. Det är viktigt att vi fortsätter visa vårt aktiva stöd för en fredlig, diplomatisk lösning – för det ukrainska folket. Vi har inte gett upp, vilket dagens manifestation på Norrmalmstorg där bl.a. Gunnar Hökmark (M) talade, visar på.

Bild lånad från Måndagsrörelsen.

Alliansen fortsätter stärka skolan

Alliansregeringen har under våren presenterat flera nya förslag för att stärka den svenska skolan och ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Fler lågstadielärare, mindre klasser, fler speciallärare är delar av regeringens stora lågstadielyft med syfte att höja kvaliteten på undervisningen.

I dag läggs ytterligare pusselbitar för mer kunskap i skolan. Regeringen förslår att betyg ska införas från fjärde klass – elever och föräldrar ska tidigt få reda på hur det går i skolan. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister. I och med att betyg kommer att ges i hela mellanstadiet kan de administrativt krävande individuella utvecklingsplaner kunna tas bort i dessa årskurser.

Vidare föreslås att nationella prov ska rättas externt. En sådan förändring skulle öka kvaliteten och likvärdigheten i bedömningen av de nationella proven och minska lärarnas administrativa arbete, vilket är mycket välkommet.Regeringen föreslår också att ett läskunnighetsmål införs i första klass.

De första skolåren lägger grunden för det fortsatta lärandet och är viktiga för varje enskild elev. I Stockholm har vi därför i budget för 2014 satsat extra på framförallt lågstadiet. Schablonen för förskoleklass och årskurs ett till tre har i år höjts med drygt 5 procent. Detta motsvarar cirka 50 miljoner kronor extra  utöver den övriga schablonhöjningen för grundskolan. Denna satsning ska gå till att öka lärartätheten i de lägre årskurserna.

Betyg, kunskapsmål och prov är inte hela lösningen på kunskapsutmaningen. Det gör dock skolan mer fokuserad på att eleverna ska lära sig mer och att tidigare fånga upp den som riskerar att halka efter eller behöver extra stimulans. Så stärker vi skolan och eleverna i den.

Dagens förslag i korthet:

  • Betyg införs från årskurs fyra
  • Nationella proven ska digitaliseras och rättas externt
  • Ett nytt kunskapsmål sätts upp: Alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter

Östermalms stadsdelsförvaltning

I fredags besökte jag Östermalms stadsdelsförvaltning. Det blev en trevlig diskussion om vad som är på gång i stadsdelen, allt från planerna om ett nytt ungdomshus i Humlegården till hur man planerar för ett helt nytt bostadsområde i stadsdelen, nämligen Norra Djurgårdsstaden.

Från vänster ser ni stadsdelsdirektören Göran Månsson, personalchef Staffan
Odencrants, jag, barn och ungdomschef Eva Broström, socialchef Jan Rönnberg, äldreomsorgschef Marianne Snell och samhällsplanerare Therese Rosén.

Stort tack för ett trevligt beök!

Rödgröna har lämnat walkover i bostadsfrågan – Mitt veckobrev v. 12

Rödgröna lämnar bostadsdebatten
Debatten om vem som trovärdigt kan bygga bort bostadsunderskottet i Stockholm har kommit till punkt. Den rödgröna oppositionen lämnade nyligen walkover i frågan. I Socialdemokraternas ”framtidskontrakt” till stockholmarna innehåller endast ett konkret förslag på 2 500 nya hyresrätter som de vill börja bygga om två år. Det står väldigt klent emot Alliansen planer på 140 000 nya bostäder till 2030.


Tittar vi på de andra rödgröna partierna så är förutsättningarna för deras bostadsplaner knutna till att Bromma Flygplats ska stängas. Anledningarna till de rödgrönas sorti från bostadsdebatten är många, men främst beror det på att de varken har visionerna, viljan eller samarbetsförmåga sinsemellan. Men trots att de rödgröna lämnat debatten vill jag fortsätta att prata om hur vi ska bygga morgondagens Stockholm.

140 000 nya bostäder
Till 2030 ska den moderatledda alliansen i Stadshuset ha byggt 140 000 nya bostäder. Många av dem ska vara mindre lägenheter för att möta den allt växande efterfrågan från framförallt unga. Som jag skrivit om tidigare i mina veckobrev bygger vi nya stadsdelar på såväl gammal industrimark som vi sanerar, stora ingenmanslandsytor och i vissa fall även överdäckningar av stora trafikleder. På så sätt kan vi både värna om våra grönområden samtidigt som vi bygger nya.
Bilden ovan en visionsbild på Hagastaden 

Fler hyresrätter i Stockholm
Till skillnad från vad de rödgröna hävdade innan de lämnade sin walkover i bostadsdebatten, bygger Alliansen ett betydande antal hyresrätter. Det är viktigt med ett blandat bostadsbestånd då en öppen stad som Stockholm måste tillgodose allas efterfrågan. Jag får ofta höra från stora internationella företag att bristen på hyresrätter är ett stort problem att locka utländska talanger till Stockholm. Detta kan och ska vi lösa.

Läs mer

Vardagshjältarna i Ungdomsjouren

Tryggheten i Stockholm är en av mina viktigaste frågor. Stockholm ska vara en trygg och säker stad där ingen människa glöms bort oavsett hur svår livssituation den befinner sig i. Detta är speciellt viktigt för barn och unga.

Igår kväll besökte jag tillsammans med borgarrådet Joakim Larsson Stockholms stads ungdomsjour som ansvarar för stadens fältassistenter i tunnelbanan. På bilden står vi tillsammans med Micke och Linda från Ungdomsjouren. Att lyssna på deras redogörelse och följa med och se hur de arbetar var mycket lärorikt och givande. Fältassistenterna har en svår men ack så nödvändig arbetsuppgift – att ta kontakt med unga som befinner sig på platser som inte är lämpliga att vistas på för någon och allra minst för tonåringar. Att fånga upp unga som av olika anledningar söker sig till destruktiva sammanhang innan droger och brott kommer in i bilden är av yttersta vikt.

Gårdagens besök gjorde mig likväl trygg. Det är en stor styrka för Stockholms stad att ha sådana engagerade och skickliga medarbetar som Ungdomsjouren. Jag kan lova att satsningen på fältassistenterna kommer att fortsätta de kommande åren.

Entreprenörskap och företagande viktigt för ungas framtid

Igår hade jag förmånen att få vara med vid prisutdelningen av Ung företagsamhets mässa ”Våga vara egen” här i Stockholm. Initiativkraften, företagsamheten och idéerna bland gymnasieeleverna var imponerande! Denna inneboende kraft hos våra unga bör främjas. Det är min uppfattning att alla Stockholms skolor borde prioritera entreprenörskap på schemat – oavsett ålder och oavsett program man väljer att läsa.

Läran om att starta och driva företag rustar elever för en modern arbetsmarknad. Dessutom ger det goda effekter i samhället. En rapport från Handelshögskolan i Stockholm ger vid handen att mer än 120 000 nya jobb har skapats av före detta elever som har fått lära sig att starta och driva företag inom just ramen för Ung Företagsamhet. De företag som lever vidare inbringar 6 miljarder kronor i skatteintäkter de första sex levnadsåren. Det är imponerande – och en resa som alltså kan starta redan på gymnasiet!


Bild ifrån prisutdelningen igår, där jag hade äran att få hålla ett litet tal.