Fritidshem i Stockholm har bland landets minsta grupper per anställd

I går släppte Kommunal sin rapport om barngrupper på fritidshem. Den utgör intressant läsning och visar att det finns stora skillnader i landets kommuner när det gäller antalet inskrivna barn per anställd. Stockholms stad och Solna har enligt rapporten flest anställda per barn i Stockholms län. I en nationell jämförelse finns Stockholm stad också med i toppen bland de kommunerna med flest anställda per barn. Vi satsar på fritidshemmen som fyller en stor roll för barnen, både när det gäller möjligheten till stöd i skolarbetet och för att få tillgång till andra meningsfulla och utvecklande aktiviteter efter skoldagens slut.

Kommunals rapport visar också att över hälften av föräldrarna känner press att hämta sina barn tidigt. Detta visar på att det finns en efterfrågan på flexiblare öppettider, något som vi i Stockholm stad nu tittar på.

Kommentarer inaktiverade.