Spännande framtid för Kista

I dag inledde jag det årligt återkommande Kistamötet i Kista Science Tower. Kistamötet samlar alla aktörer i Kista Science City, Stockholms stad och grannkommuner som är inblandade i regionens utveckling. Kista Science City är i dag en av Stockholmsregionens viktigaste tillväxtmotorer och ett världsledande ICT-kluster. Det är ett attraktiv och levande område och en självklar plats för företag, forskning och akademier inom ICT.

Framöver kommer Kista inte bara att fortsätta utvecklas starkt inom näringsliv och högre utbildning, utan också genom utbyggda och smidiga kommunikationer, flera spännande typer av bostäder och ett stort utbud av handel och kultur. Det är med spänning vi kan följa den positiva vidareutvecklingen som nu pågår i Kista.

Kommentarer inaktiverade.