Trygghet, säkerhet och rikt kulturutbud bland Stockholms styrkor

I morgon presenterar Stockholms Handelskammare sin första rapport om Stockholms styrkor och svagheter. I rapporten har stockholmare och företagsledare fått säga sitt om hur det är att leva, arbeta och driva företag i staden. Redan i dag kan man läsa i Dagens Nyheter att rapporten visar att tryggheten och säkerheten i Stockholm, samt närheten till grönområden, kulturutbudet och kroglivet hör till stadens styrkor.


Bland svagheterna lyfts bostadsbristen vilket tyvärr är ett ganska väntat resultat. Stockholm är i en stark expansiv fas och bostadsbyggandet är därför en prioriterad fråga. För att Stockholm ska fortsätta växa och öka konkurrenskraften internationellt måste fler bostäder byggas i hela Stockholmsregionen.

I samma artikel listas i en faktaruta om hur Stockholm rankas i jämförelse med andra städer internationellt. Exempel rankas Stockholm etta i olika miljö och grönområdes rankingar vilket också stämmer överens med Handelskammarens rapport om stockholmarnas syn. Byggandet av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, där de första inflyttningarna påbörjas redan i höst, är med andra ord helt rätt i tiden för både det Stockholm behöver och det stockholmarna efterfrågar.

Kommentarer inaktiverade.