Oklart om (S) finansiering av Förbifarten

Trängselpengarna ska endast gå till kollektivtrafik, säger stockholmssossarna, men som moderat hoppas jag att detta inkluderar Förbifarten: SL-bussar måste som alla andra bussar också rulla på vägar, och för framkomligheten i hela länet behövs Förbifarten. Källan till min fundering är att det i Socialdemokraternas nyhetstidning (4 juni 2012) står att deras årsmöte sagt ja till en motion om att trängselavgiften ska ”öronmärkas för satsningar på kollektivtrafiken”.

Med tanke på de senaste dagarnas turer vore det bra om (S) tydligt slog fast att stockholmarnas trängselpengar ska gå till bland annat Förbifarten och att öka framkomligheten i hela länet!

Trängselpengarna ska gå till kollektivtrafik och att öka framkomligheten i hela länet – det är och förblir Nya moderaternas linje. Håller socialdemokraterna med oss? Om (S) säger nej att trängselpengar går till Förbifarten så innebär det ett avgrundsdjupt budgethål i miljardklassen i deras stadsbudget. Vad är det som gäller egentligen?

2 reaktion på “Oklart om (S) finansiering av Förbifarten

  1. Mig veterligen föreslår socialdemokraterna nationellt i sin skuggbudget att en vägslitageavgift ska införas. Den skulle utan problem kunna ta över finansieringen av förbifarten om förbifarten inte längre betalas av trängselskatten.

    Annars så skulle ett borttagande av den sänkta krogmomsen räcka till att finansiera två förbifarter under projektets byggtid. Då skulle man ju också få pengar över till en tunnelbana till Nacka om man nu ville det. För att inte tala om vad man kunde få råd med om man avskaffade ungdomsrabbatten på arbetsgivaravgiften för unga.

  2. Som Sten Nordin förmodligen vet, men förtiger, så är Förbifart Stockholm inte planerad för kollektivtrafik med följden att de bussförbindelser som kommer nyttja Förbifart Stockholm får lång restid, riskerar att hamna i köer vid av- och påfarter och måste köra flera kilometer extra vid avfarterna för att nå kollektivtrafikens bytespunkter. Tycka vad man vill om Förbifart Stockholm, men det är inte hederligt att tala om Förbifart Stockholm som en vinst för länets kollektivtrafikanter. 20 000 resande per dag med buss på förbifarten är en försvinnande liten siffra i sammanhanget!