Positiv trend bland Stockholmsungdomar

Färre Stockholmsungdomar röker, dricker och använder narkotika enligt den senaste ungdomsundersökningen. Denna glädjande trendutveckling kan vi se i Stockholmsenkäten 2012 som socialborgarrådet Anna König Jerlmyr presenterade igår och som vi kan läsa om i dagens DN.

 

 

 

 

 

Det har skett en minskande alkoholkonsumtion bland ungdomar i Stockholm under de senaste åren och idag avstår hela 50 procent av alla pojkar i nionde klass helt från alkohol. Det är nästan dubbelt så många sedan mätningen började 1998. Trendutvecklingar av dessa slag är av stor betydelse och där spelar självklart föräldrars ansvar och allt mer restriktiva hållning en betydande roll. Bland de ungdomar som dricker alkohol har även storkonsumtionen minskat vilket tyder på att det är en genomgående positiv hälsotrend vi ser hos unga stockholmare.  

Trots att den stigande trenden av narkotikaanvändning bland unga i Stockholm äntligen har brutits så är det tyvärr fortfarande allt för många unga i dag som använder och provar exempelvis cannabis. Det är viktigt att detta trendbrott håller i sig och därför arbetar staden tillsammans med ungdomar, skolor, polis, socialtjänst och föräldrar för att minska användandet av narkotika bland unga stockholmare. Med framgångsrik erfarenhet att få ner ungas alkohol och tobakskonsumtion finns det goda förutsättningar att lyckas även med utmaningen att minska narkotikaanvändningen.

2 reaktion på “Positiv trend bland Stockholmsungdomar

 1. Hur vet du att det är trendbrott? Och vad säger det att narkotikasiffrorna för andelen som brukat (använt) narkotika ligger på i stort sett samma som de gjort sedan 1998 (tidigaste siffrorna som undersökningen visar), om än för en grupp några procentenheter lägre 2012 än 2010? Och vad säger det att siffrorna för använt narkotika de senaste 30 dagarna (det mått man brukar använda för att identifiera missbruk till skillnad från bruk) visar på en stadigt uppåtgående trend?

  Hur vore det om en moderat någon gång kunde hålla sig till verkligheten och sanningen inom narkotikaområdet?

 2. Hej Magnus.

  Jag heter Tobias Holdstock och arbetar hos finansborgarrådet Sten Nordin.

  Det som visar på ett trendbrott är att den tidigare stadiga ökningen nu har stannat av eller gjort en omvändning och visar på minskande siffror. Precis som du säger har den andel som har använt narkotika legat på en relativt stabil nivå under hela mätningen, vilket gör att även dessa mindre förändringar är att ta som ett gott tecken. År 2008 kunde vi se en svag ökning av narkotikaanvändningen i samtliga grupper. Det rådde en fortsatt negativ utveckling vid 2010 års mätning. I årets mätning ser vi att narkotikaanvändningen istället ha gått ned något, i synnerhet i årskurs nio. Så även sett till de unga som använt narkotika de senaste 30 dagarna där det flesta visar att andelen nu har stannat av. Även om vi fortfaraden ser en relativt hög andel.

  Det är viktigt för mig att poängtera att vi inte på något sätt lutar oss tillbaka och känner oss färdiga. Tvärt om. Staden tar detta som ett tecken på att vårt arbete går framåt – även om det finns mycket kvar att göra. Vi ser till exempel att den stora majoriteten av de som har provat narkotika har använt cannabis (89 procent i årskurs 9 respektive 94 procent i år 2 på gymnasiet). Att cannabis är det vanligaste preparatet att använda stämmer överens med såväl nationella som internationella undersökningar på området. Vid 2010 års mätning avvek Stockholm något från trenden i Sverige och övriga Europa genom den ökning av narkotikaanvändare som då kunde skönjas, i synnerhet bland pojkar i årskurs 9. I år tycks resultaten bättre stämma överens med trenden i stort där en stagnering av narkotikaanvändning bland ungdomar föreligger sedan början av 2000-talet.

  För att få bukt med denna trend arbetar till exempel Stockholms stad tillsammans med Göteborg och Malmö i en satsning för att minska ungdomars cannabismissbruk. Vi ser även hur viktigt det är att staden samverkar med polis, socialarbetare, skolor, fritidsverksamheter, frivilliga – alla som på något sätt kommer i kontakt med våra unga.

  Vår största utmaning består idag av att fortsätta – och öka – denna positiva utveckling som vi kan se i 2012 års mätning. Något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

  Om du har ytterligare frågor föreslår jag att du vänder dig till vår socialpolitiska handläggare: angelica.karlsson@stockholm.se.

  med vänliga hälsningar

  Tobias Holdstock
  Finansroteln, Stadshuset