Överenskommelse om T-bana

För mig är det viktigt att det ska vara lätt att vara stockholmare. Jobb, förskola, framkomlighet – ledorden måste vara att allt bara ska funka. Inget krångel!

Därför skriver jag och representanter för Stockholms Läns Landsting, Nacka och Värmdö kommun idag en debattartikel i Dagens Nyheter där vi slår fast att vi ska bygga tunnelbana från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö.

Tunnelbanan har inte byggts ut under lång tid. Vi står inför ett behov av att knyta ihop ett växande län med nya spårlösningar, bland annat tunnelbana, som skapar nya och effektiva förbindelser mellan Stockholms stad och omgivande kommuner. I kommunerna runt Stockholm kan stora möjligheter för nya bostäder öppnas upp genom ny kollektivtrafik och dessa kommuner bör därför involveras i arbetet med ny infrastruktur för att bidra till att projekten blir kostnadseffektiva och löser de viktiga utmaningar som länet står inför.

Det finns en bred enighet i Stockholms län kring behovet av en bättre kollektivtrafik. För att bygga vidare på denna enighet ska arbetet med förstudien följas av en politisk styrgrupp i syfte att säkra att arbetet sker långsiktigt och beaktar olika perspektiv. I denna styrgrupp ska landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö ingå. Även oppositionen ska beredas plats i styrgruppen.

Överenskommelsen innebär att en förstudie inleds om en prioriterad sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun. Även Värmdö kommun deltar i förstudien för att involvera alla perspektiv för en förbättring av kollektivtrafiken i länets ostsektor.

Detta är bra för Stockholm!

 Även SvD skriver.

Kommentarer inaktiverade.