Årets första veckodagbok

Jag hoppas att alla har haft en bra julledighet och att det nya året har börjat bra. I årets första veckodagbok skriver jag om

1. Sparade pengar måste uppmuntras
2. Citybanans betydelse för Stockholm
3. Minskad hemlöshet i Stockholm
4. Tomas Rudin och politiken
5. Gratulationer till Margrethe II och Danmark
6. Blogginläggen under veckan
7. Veckan som var
8. Kulturtipset

Sparade pengar måste uppmuntras

Vi svenskar har för lite sparade pengar, det måste man konstatera. Därför tycker jag att näringsminister Annie Lööf har startat en viktig debatt om att mer gynna sparandet. En av borgerlighetens största uppgifter är just att göra människor självständiga, att kunna stå emot plötsliga kast i privatekonomin och att kunna lägga undan pengar för något man behöver längre fram. Därför har jobbskatteavdragen varit så viktiga, men såhär i tider av global finanskris så måste vi alla fundera på hur vi kan göra mer.

Speciellt unga och kvinnor lider av att inte ha tillgång till ett sparkapital: unga som därmed inte har råd till insatsen på en bostad, och kvinnor som stannar kvar i destruktiva förhållanden för att de inte vet hur de skulle klara sig utan mannens inkomst. Detta är också en långsiktigt viktig fråga för Sverige: ju stöttåligare samhälle vi har, desto varmare och generösare kan vi vara emot varandra. Att ha en sparad slant så man kan hjälpa en vän i nöd är ett tecken på ett gott samhälle.

Tänk om man skattebefriat eller med avdragsrätt fick spara pengar så att man har pengar när diskmaskinen går sönder? Jag tycker att vi måste kunna tänka fritt i hur vi ska gynna sparandet i framtiden för att sedan kunna vaska fram de bästa förslagen.

Arbetslinjen är avgörande, men vi får inte glömma att utgångspunkten för arbetslinjen är att människor ska få mer självständighet och frihet genom att ha större ekonomiskt utrymme.

Citybanans betydelse för Stockholm

Citybanan planeras att börja trafikera pendeltågtrafiken i december 2017. Redan nu har mer än hälften av den sex kilometer långa tunneln (som kommer att sträcka sig genom hela innerstaden) sprängts fram. I dagsläget har det inte blivit några förseningar och den totala kostnaden för projektet som anställer drygt 2 500 personer beräknas till 16,8 miljarder kronor. Det är Sveriges utan tvekan största kollektivtrafiksatsning som alliansregeringen och alliansen i både stadshuset och landstinget har drivit igenom.

Storstockholm har sedan Citybanans förstudie blev klar år 2002 vuxit med drygt 400 000 invånare. Sedan det formella beslutet togs 2007 är det nu 100 000 fler personer som har ett arbeta att ta sig till. Detta illustrerar hur viktigt det är att inte avstanna i infrastrukturplaneringen i Stockholm.

När Citybanan står klar kommer tågkapaciteten in till Stockholm Centralstation från södergående trafik att fördubblas.  Det kommer att säkra turtätheten och punktligheten framöver för både kollektivtrafiken och den nationella tågtrafiken som har Stockholm som knutpunkt. Fler spår betyder att fler tåg kan åka igenom Stockholm samtidigt. Det är bra för alla som gillar kollektivtrafik.

Stockholm får också två nya stationer. De blir bland landets största, mätt till antal passagerare. De nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan ersätter pendeltågtrafiken vid Stockholm Centralstation och Karlbergs station. Att flytta bort pendeltågen (som utgör 60 procent av all trafik som i dag trafikerar Stockholm Centralstation) blir en stor avlastning och öppnar upp för flertalet möjligheter och förbättringar genom att det blir fler spår för fjärtågen. Att pendeltågen kommer närmare tunnelbanan vid T-centralen kommer också att förbättra och förenkla byten mellan de olika kollektivtrafikslagen.

Med Citybanan skapar Alliansen en modern och effektiv kollektivtrafik som gynnar såväl Stockholm som hela riket. Inte minst pendlarna har mycket att se fram emot med Citybanan.

Minskad hemlöshet i Stockholm

I veckan presenterades nya hemlöshetssiffror för landet. Rapporten visade två trender – att den nationella hemlösheten ökar men att det samtidigt är färre som tvingas bo utan tak över huvudet. Hemlösheten är en av våra svåraste utmaningar. Det finns inga enkla eller snabba lösningar.

Stockholms stad investerar årligen 500-600 miljoner kronor på att hantera och lösa hemlösheten. Under de senaste åren har Stockholm stad genomfört flera specifika projekt och prioriteringar i vårt arbete mot hemlöshet, och det har givit resultat. Vi är nu på rätt väg och sedan 2006 har hemlösheten i Stockholms stad minskat med 250 personer.

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har sedan hon tillträtt arbetat intensivt med frågan. Hon har under veckan uppmärksammats i flertalet artiklar och intervjuer. Jag rekommenderar de som är intresserade av frågan att ta del av några länkar nedan.

”Hemlöshet är en prioriterad fråga” i P4

”Jag sträcker ut min hand till vänsterna om hemlöshet” i Dagens Nyheter

”Pressmeddelande om minskade siffror om hemlösheten i Stockholm

Tomas Rudin och politiken

Som alla har märkt är det Tomas Rudin som står för pressutspelen hos stadshussossarna. Denna vecka höll han presskonferens och berättade att han hade räknat hur många överklaganden som kommit in angående Slussen samt gav juristerna ”tips” hur de ska döma i frågan. Domstolarna tackar säkert. Men Socialdemokraterna kan väl förvarna om de tänker börja med politik.

Gratulationer till Margrethe II och Danmark

 

 

 

 

Danmarks magnifika regent Margrethe II firar i dagarna 40 år på den danska tronen. Vid Hennes tillträde 1972 hette statsministern Jens Otto Krag. Fram till idag har ytterligare sju personer, om jag räknat rätt, inklusive nyss valda Helle Thoring-Schmidt innehaft det ämbetet. Jag tänker att såväl politikens naturliga växlingar som monarkins kontinuitet är ganska bra för ett land.

danska hovets hemsida kan man se den presskonferens Drottningen nyligen gav med anledning av regeringsjubileet. Ibland kan det vara svårt att höra frågorna, men faktiskt står Drottningens svar varje gång så väl på egna ben så den är värd att se och lyssna på ändå.

Blogginläggen under veckan

Stockholm växer – och det är bra 

Min intervju i P4:s Godmorgon Stockholm

Chockuttalande av Jonas Sjöstedt (V) upprör

Spränger för ett bättre pendlande

Veckan som var 

Liksom för många andra var detta den första arbetsveckan efter ledigheterna för mig. Nu förbereds arbetet för ett spännande och händelserikt år. Veckan började med en radiointervju i P4 Godmorgon Stockholm.

I år är det fem år sedan trängselskatten infördes i Stockholm. Detta uppmärksammades i en artikel i SvD igår där jag beskrev mina tre argument för varför jag ändrat mig i frågan. Argumenten är att trängselskatterna fungerar, pengarna går till förbifarten och regeringen genomförde jobbskatteavdragen. Jag nämner också att trängselskatten varit effektivare än vad både anhängare och vi som då var motståndare trodde.

I går hade jag nöjet att tillsammans med bland annat vår infrastrukturminister delta i sprängningen av sju meter berg i bygget av Citybanan. Efter sprängningen förenades bergstunneln under Södermalm med den schaktgrop som placerats i Mälaren. Under sprängningen fick jag en inblick i det enorma arbetet som nu görs. Mycket imponerande och viktigt för framkomligheten i hela Stockholm!

Kulturtipset

Många har säkert redan läst Bengt Ohlssons artikel ”Måste kulturen vara vänster?” i Dagens Nyheter. För er som missat artikeln eller inte hunnit läsa den så hittar ni den här.


En reaktion på “Årets första veckodagbok

  1. Pingback: Här har du ett par förslag, Sten Nordin | Tomas Rudin