Dubbelbeskattning hot mot app-industri

 

 

 

 

 

 

Dubbelbeskattningen av läsplatts- och smartphoneapplikationer sålda av svenska app-bolag i Europa risker hämma utvecklingen av nya teknikföretag. Svenska företag dubbelbeskattas på grund av en europeisk konflikt om vilket land som skall få momsen. I Europa tar länder ut moms vid själva försäljningstillfället när kunder köper tjänsten via sin mobiloperatör. Svenska Skatteverket hävdar dock att momsen skall tas ut av den som levererar tjänsten. Detta ställningstagande som Skatteverket tagit innebär att svenska bolag som säljer appar ute i Europa dubbelbeskattas till dess att konflikten, som nu bereds av EU- kommissionen, är löst.

Att denna byråkratiska konflikt kommer mitt i en tid då växande företag inom nya industrier som dessa är av största betydelse för tillväxten är djupt beklagligt. Skatteverket bör göra Sverige till ett föregångsland genom att inte dubbelbeskatta till dess att konflikten är löst. Att dessa företag, många av dem små i dags läget, kommer i kläm och kanske tvingas lämna Europa för att överleva är minst sagt oförsvarbart. Speciellt Stockholm, som ledande på IT- och app-teknik, kommer att lida under Skatteverkets beslut. Det är mycket oroväckande.

2 reaktion på “Dubbelbeskattning hot mot app-industri

  1. Efter att ha kontaktat skatteverket så (efter förklaringar hit och dit) erkänner de att beslutet är mycket olyckligt, att de förstår oron hos företagen och att det näst intill gör det omöjligt att konkurerra med Europeiska företag. Men de hävdar att ”skatteverket följer bara svensk lag” och att vi som företag bör kontakta vår riksdagsman … Snälla Sten, lyft denna fråga så fort som möjligt innan vi, ofta små, företag tvingas lägga ner.

    Mvh

    Magnus

  2. Pingback: “Approp” mot dubbelbeskattning